M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตร SD-GPT: Maximizing Productivity with ChatGPT: A Practical Guide for Business Success วันที่ 29-30 พ.ค.67

อัปเดตล่าสุด 11 พ.ค. 2567
 • Share :
 • 693 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) เปิดอบรมหลักสูตร "Maximizing Productivity with ChatGPT : A Practical Guide for Business Success" ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม เวลา 9.00 น. - 16.00 น. **มีค่าฝึกอบรม 7,900 บาท**

SD-GPT: Maximizing Productivity with ChatGPT: A Practical Guide for Business Success

Chat GPT เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สร้างโดย OpenAI ที่ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนา สามารถสร้างข้อความตามเนื้อหาของคำถามหรือคำสั่ง และมีการสนทนาแบบมนุษย์ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ สามารถให้คำตอบที่มีความสมเหตุสมผล และตอบสนองได้ทันที ค่อนข้างถูกต้อง และสมเหตุสมผล ตามคำถามหรือคำสั่งที่ได้รับ

Chat GPT ช่วยลดภาระการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการลูกค้า และการสนทนาอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสมือนมนุษย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อการปรับใช้ ChatGPT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ด้วยเทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะนำชุดคำสั่ง ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
- เพื่อการอัพเกรดสรรถนะของธุรกิจในยุคปัจจุบันไปสู่ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณกําพล ลีลาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley)  Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

เหมาะสำหรับ : พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
                           บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าธรรมเนียม : ท่านละ 7,900 บาท (ก่อน VAT 7%)  และ 8,453 บาท (หลัง VAT 7%)

วันที่อบรม :  29-30  พฤษภาคม 2567

เวลา : 9:00-16:00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม

Course Outline : (ตอบวัตถุประสงค์)

 • How ChatGPT Powers Productivity Enhancement
 • การใช้ฟังก์ชันของ ChatGPT
 • Prompt และการ Prompt แบบต่อเนื่อง (Chain)
 • รู้จักการทำงานของ AI, Machine Learning และ Generative AI
 • การใช้ ChatGPT แบบมืออาชีพด้วย Context
 • การกำหนดโทนภาษาของบทความ, อีเมล์
 • กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Slide และ Presentation Script
 • การเทรนให้ ChatGPT ถามเรากลับ
 • สร้างระบบ Template ให้ ChatGPT ช่วยเป็นเลขา
 • สอน Logic และกำหนด Pattern ให้กับ AI สามารถเรียนรู้ และตอบตาม Pattern ที่กำหนด
 • การแชร์ Session ให้ทีมใช้งานต่อเนื่องด้วย Data อยู่ในบริบทเดียวกัน
 • ใช้งาน ChatGPT ร่วมกับ Canva
 • จักรวาล AI รู้จัก Generative AI ตัวอื่นๆ
 • จับโกหก ChatGPT และความปลอดภัยในการใช้งาน เนื้อหาของคอร์ส ChatGPT


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02–619-5500 ต่อ 432 หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail : [email protected] และ Website: www.ftpi.or.th

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432
[email protected]


 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH