M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Electric Vehicle Conversion) วันที่ 30-31 พ.ค. 67

อัปเดตล่าสุด 27 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 694 Reads   

สถาบันยานยนต์  (THAILAND AUTOMATIVE INSTITUTE) จัดอบรมหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Electric Vehicle Conversion) ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี (มีค่าอบรม 4,280 บาท)

หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Electric Vehicle Conversion)

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยียานยนต์ประเภทที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคการขนส่งทางถนน มีแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ จากข้อได้เปรียบของประสิทธิภาพด้านพลังงานที่สูงกว่ารถยนต์แบบปกติเกือบเท่าตัว อีกทั้งข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดได้ทันทีทำให้รถพลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งตอบสนองได้รวดเร็วและเรียบกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน รวมถึงความสะดวกในการบำรุงรักษา เนื่องจากระบบขับเคลื่อน (Power train) ของยานยนต์ไฟฟ้ามีความซับซ้อนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และที่สำคัญคือ สามารถลดการปล่อยสารมลพิษ หรือทำให้มีการปลดปล่อยสารมลพิษใกล้เคียงศูนย์ (Zero emissions) ในการเดินทาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่ในตัวเมือง ซึ่งรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศยังเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยที่การดัดแปลงรถยนต์เปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า จะช่วยให้สามารถส่งเสริมการนำรถเก่าให้นำมาใช้ใหม่ได้ และยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสะอาดในประเทศ และเป็นการประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการเดินทาง ซึ่งการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องเข้าใจหลักการติดตั้ง และระบบความปลอดภัยสำหรับการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”


วัตถุประสงค์

  • พัฒนาบุคลาการให้เข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
  • พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
  • พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

หัวข้อหลักสูตร (course outline)

1) เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
2) หลักพลศาสตร์ยานยนต์
3) ระบบส่งกำลัง และไฟฟ้ารถยนต์
4) มาตรฐาน ความปลอดภัย การทำงานแรงดันสูง
5) ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
        5.1 หลักการมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง BLDC PMSM
        5.2 ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง (vector control)
        5.3 การคำนวณและการออกแบบระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
        5.4 การติดตั้งระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
6) Power Electronic อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
7) ระบบ CAN-BUS  VCU และระบบสื่อสาร
8) ระบบ Monitoring และการปรับจูน
9) การออกแบบ หลักการ และติดตั้งแบตเตอรี่
10) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ BMS  และระบบประจุไฟฟ้า
11) เครื่องมือช่างเบื้องต้นสำหรับงานดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า
12) เครื่องมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า และการวิเคราะห์ผล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
- บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้บริหาร
- ผู้สนใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม : จำนวน 2 วัน

วันที่อบรม : 30-31 พฤษภาคม 2567

สถานที่อบรม : ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี

ค่าบริการ : 4,280 บาท/ท่าน 

รายละเอียดหลักสูตร : https://url.in.th/UQowR 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์
โทรศัพท์ : 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : [email protected] และ [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH