M Report
อีเวนต์อื่นๆ

TNI จัดอบรม Plant Performance สมรรถนะของโรงงาน วันที่ 2-3 เม.ย. 67 **รับจำนวนจำกัด**

อัปเดตล่าสุด 17 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 600 Reads   

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Plant Performance สมรรถนะของโรงงาน รุ่นที่ 19 ในวันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) **รับจำนวน 25 ท่านเท่านั้น** (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

ปัจจัยหลักในการสร้างโอกาสเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุของเครื่องจักรอุตสาหกรรมก็คือการรักษาสมรรถนะโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรไม่ให้ต่ำกว่าค่าที่ผ่านการทดสอบยอมรับตามมาตรฐานสากลไว้ตั้งแต่ช่วงหลังการก่อสร้าง และการตรวจรับแล้วนำเข้า ใช้งาน

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นไปได้โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของสมรรถนะ โรงงานและอุปกรณ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องกำลังผลิตสูงสุด อัตราการใช้ความร้อน (ประสิทธิภาพ) และความมั่นคงของโรงงาน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะและเทคนิคการควบคุม ดูแลสมรรถนะของโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่าย และดำเนินธุรกิจ มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. ประสิทธิภาพ และอัตราการใช้ความร้อนรวมทั้งสมรรถนะของ โรงงานและอุปกรณ์หลักต่างๆ ในกระบวนการผลิต
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของโรงงานและอุปกรณ์หลักโดยเฉพาะการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและควบคุมสมรรถนะดังกล่าว
3. การวางแผนและบริหารสินทรัพย์ ทั้งทางเทคนิค และพาณิชย- กรรมให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามสมรรถนะของโรงงานและอุปกรณ์หลัก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินเครื่องบำรุงรักษาโดยเฉพาผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคของโรงงานอุตสาหกรรม
2. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลดค่าใช้จ่าย ลดค่าความสูญเสีย และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก

09.00-10.30 น. การคำนวณค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) และค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ของโรงงานและอุปกรณ์หลักต่างๆ
10.45-12.15 น. หลักการทำงานของกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยการแสดงวิธีคำนวณด้วย Heat BalanceDiagram
13.15-14.45 น. ปัจจัยสำคัญต่อค่าสมรรถนะของกังหันแก๊ส (Gas Turbine Performance)
15.00-16.30 น. ปัจจัยสำคัญต่อค่าสมรรถนะของหม้อไอน้ำ(Boiler Performance)

วันที่สอง
09.00-10.30 น. ปัจจัยสำคัญต่อค่าสมรรถนะของกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Performance)
10.45-12.15 น. ปัจจัยสำคัญต่อค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ควบแน่น (Condenser Performance)
13.15-14.45 น. ปัจจัยสำคัญต่อค่าสมรรถนะของหอกลั่นความเย็น(Cooling Tower Performance)
15.00-16.30 น. แนะนำการวิเคราะห์ประเมินปัจจัยสำคัญที่มีปัญหาทำให้ค่าสมรรถนะของโรงงานและอุปกรณ์ หลักเสื่อมค่าลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งแสดงแนวทางการปรับปรุงค่าสมรรถนะดังกล่าว

วิทยากร
คุณเสรี ละอองอุทัย
(อดีต) ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณสุเทพ จาวทวิภาส
(อดีต) วิศวกรระดับ 10 หน่วยงาน ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม 
สมาชิก : 6,300 + 441 (VAT 7%) = 6,741 บาท และ บุคคลทั่วไป : 7,300 + 511 (VAT 7%) = 7,811 บาท ** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% **

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร : 0-2717-3000 ต่อ 81

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH