จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

อัปเดตล่าสุด 21 พ.ค. 2567
  • Share :
  • 854 Reads   

ปัจจุบันญี่ปุนอยู่ระหว่างการดำเนินแผนพลังงานฉบับที่ 6 กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 46% ภายในปีงบประมาณ 2573 เมื่อเทียบกับปี 2556 วางสัดส่วนแหล่งพลังงาน 20-22% จากพลังงานนิวเคลียร์ และ 36-38% จากพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จริงในปีงบประมาณ 2565 กลับเป็นเพียง 5.5% และ 21.7% ขณะที่โรงไฟฟ้าคาชิวาซากิ-คาริวะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท้องถิ่นในการกลับมาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์อีกครั้ง

Advertisement

ญี่ปุ่น 6 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายจัดทำ “แผนพลังงานพื้นฐานฉบับที่ 7” ภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งจะเป็นแนวนโยบายพลังงานระยะกลางถึงระยะยาวที่มุ่งเน้นการผสมผสานแหล่งพลังงานตั้งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป การสร้างแหล่งพลังงานผสมเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการลดคาร์บอน ไปจนถึงการจัดหาพลังงานที่มั่นคง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความคืบหน้าในการรีสตาร์ทโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียนก็ประสบปัญหาในการควบคุมผลผลิตเช่นกัน เนื่องจากมีข้อสงสัยในการบรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ 2578

ปัจจุบันญี่ปุนอยู่ระหว่างการดำเนินแผนพลังงานฉบับที่ 6 กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 46% ในปีงบประมาณ 2573 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 สัดส่วนแหล่งพลังงานคาดว่าจะเป็น 20-22% จากพลังงานนิวเคลียร์ และ 36-38% จากพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จริงในปีงบประมาณ 2565 กลับเป็นเพียง 5.5% และ 21.7% ตามลำดับ

อัตราการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของญี่ปุ่นอยู่ที่มากกว่า 10% และพึ่งพาการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 70% ของแหล่งพลังงาน สถานการณ์ในยูเครนและตะวันออกกลางเป็นภัยคุกคามต่อการจัดหาพลังงานที่มั่นคงและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 

ญี่ปุ่นจำเป็นต้องทำให้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก และใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานฐานที่มีต้นทุนต่ำและมีความเสถียร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ โค หรือ “เทปโก” (TEPCO) จะเสร็จสิ้นการโหลดแท่งเชื้อเพลิงลงในเตาปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ (Kashiwazaki-Kariwa) หน่วยที่ 7 แล้ว แต่ยังไม่มีความเห็นชอบจากหน่วยงานท้องถิ่น หวังว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ซึ่งได้เปลี่ยนนโยบายพลังงานเพื่อใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้มากที่สุด จะเป็นผู้นำและส่งเสริมความเข้าใจในหมู่ท้องถิ่น 

พลังงานหมุนเวียนจะต้องได้รับการควบคุมเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและใช้งาน และการพัฒนาของแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าที่รอการพัฒนาอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการเสริมกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบโค้งงอที่เรียกว่า “เพอรอฟสไกต์” (Perovskite) และการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งแบบลอยน้ำ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เป็นแหล่งพลังงานหลัก

ในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 30 เมษายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม G7 ได้ตัดสินใจยุติการผลิตพลังงานจากถ่านหินโดยไม่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซในครึ่งแรกของทศวรรษ 2030 

สำหรับญี่ปุ่นแล้ว การผลิตพลังงานจากถ่านหินคิดเป็น 30% ของการผลิตพลังงานทั้งหมด แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานที่มั่นคง การเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและแอมโมเนียซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะไม่ถูกยกเลิก ญี่ปุ่นต้องการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกโดยการใช้มาตรการต่าง ๆ

#Japan #Nuclear #Renewables #carbonemissions #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH