โตโยต้าเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพรถยนต์ (Toyota Technical Center Shimoyama)

Toyota Technical Center Shimoyama ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของโตโยต้า

อัปเดตล่าสุด 11 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 736 Reads   

โตโยต้า มอเตอร์ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ “Toyota Technical Center Shimoyama” ศูนย์เทคนิคโตโยต้า ชิโมยามะ ตั้งอยู่ในเขตภูเขาระหว่างเมืองโตโยต้าและโอคาซากิ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ตามความมุ่งมั่นที่จะสร้างรถยนต์ที่ดียิ่งขึ้น

“ศูนย์เทคนิคโตโยต้า ชิโมยามะ เป็นสถานที่ที่ทำให้รถยนต์ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดในหลักสูตรการทดสอบที่เข้มงวดซึ่งมีความแตกต่างของระดับความสูงและทางโค้งมากมายซึ่งมาจากภูมิประเทศตามธรรมชาติของชิโมยามะ”

Advertisement

ญี่ปุ่น 2 เม.ย. 67 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยแพร่การเปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ “Toyota Technical Center Shimoyama”  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วโลก 

โดยโครงการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า 6 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 โดยพื้นที่ของศูนย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. พื้นที่ส่วนกลาง ภายในมีสนามทดสอบถนนในชนบท ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ภายใต้สภาพการขับขี่จริง

2. พื้นที่ฝั่งตะวันออก เปิดให้บริการในปี 2564 มีสนามทดสอบความเร็วสูง และสนามจำลองสภาพถนนจากทั่วโลก ทั้งถนนลาดยางและถนนหินกรวด เพื่อสร้างสภาวะทดสอบที่เข้มงวด

3. พื้นที่ฝั่งตะวันตก เป็นอาคารแห่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งแล้วเสร็จ ประกอบด้วยอาคารสำหรับการพัฒนายานยนต์ และอาคารสำหรับต้อนรับแขกผู้เยี่ยมชม ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการพัฒนารถยนต์ให้แก่แบรนด์ Lexus และ GR

 


  
 Image credit: Toyota newsroom

ทั้งนี้ หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นของศูนย์เทคนิคโตโยต้า ชิโมยามะ คือการออกแบบเส้นทางทดสอบรถยนต์จากภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มีทั้งระดับความสูงและทางโค้งหักศอกที่หลากหลาย สร้างสภาวะทดสอบที่เข้มงวดและท้าทายสำหรับวิศวกร นอกจากนั้น ยังมีนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการกับกระบวนการผลิตรถยนต์ เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการพัฒนา ขณะที่อาคารสำหรับผู้เยี่ยมชมจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรม เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ และกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ


 
 

Image credit: Toyota newsroom

ส่งเสริมนวัตกรรมยานยนต์ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โตโยต้ายังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของชิโมยามะ โดยสงวนรักษาพื้นที่ป่าดั้งเดิมและพื้นที่สีเขียวไว้ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด พร้อมกันนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และโต้ตอบกับชุมชนในการอนุรักษ์ระบบนิเวศซาโตยามะ หรือป่าเนินเขาและนาข้าวก้นหุบเขาที่มีคุณค่า โดยโตโยต้ามีแผนร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างศูนย์ฯ กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

ประธานโตโยต้า อากิโอะ โทโยดะ กล่าวในพิธีในพิธีเปิดศูนย์เทคนิคโตโยต้าชิโมยามะ

Akio Toyoda ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “แนวความคิดในการสร้างศูนย์แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 30 ปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ชิโมยามะเป็นสถานที่ที่จะมอบรอยยิ้มและความสุขให้แก่ทุกชีวิตในชุมชนแห่งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่คนที่มาทำงานที่นี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพืชพรรณและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งมาก่อนเราอีกด้วย ความสำเร็จของโครงการในวันนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจังหวัดไอจิ เมืองโตโยต้า เมืองโอคาซากิ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนนี้ได้อย่างกลมกลืน ผมขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ชิโมยามะและมัตสึได้ระทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนาน 

ในอนาคตข้างหน้า ศูนย์แห่งนี้จะมีบุคลากรกว่า 3,000 คน รวมถึงทีมงานพัฒนาและทดสอบของ GR และ Lexus ที่จะมาขับ ทดสอบ และปรับปรุงยานยนต์ที่นี่ ยิ่งเราทำการทดสอบและขับรถจนเสียหายมากเท่าใด ก็ยิ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนารถยนต์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเท่านั้น ในฐานะนักขับรถมืออาชีพ ผมรอคอยที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ขับรถบนถนนทดสอบของชิโมยามะ ถนนหนทางที่นี่คือตัวขับเคลื่อนการสร้างรถยนต์ แม้ว่าจะไม่ใช่โรงงานผลิต แต่รถยนต์จากชิโมยามะก็สามารถวิ่งได้บนทุกเส้นทางของโลก และนำความยิ้มแย้มสู่ใบหน้าของผู้คนนับล้านคน”
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของโตโยต้าที่จะเร่งพัฒนายานยนต์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

#Toyota #ToyotaTechnicalCenterShimoyama #Automotive #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม
 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH