ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4/2563

ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4/2563

อัปเดตล่าสุด 12 มี.ค. 2564
  • Share :
  • 12,233 Reads   

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนได้จากเครื่องซี้ภาวะเศรษฐกิจหลักหดตัวในอัตราที่ชะลอตัวตามภาคการผลิตและภาคการค้าที่เริ่มส่งสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นในบางประเทศ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.00-025% อันเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อกระตุ้นการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการจ้างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้านราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัา ๆ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยให้อุปสงค์น้ำมันโลกมีแนวโน้มขยายตัว กอปรกับกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรมีแผนปรับลดกำลังการผลิตน้อยลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำมันที่คาดว่จะเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบในไตรมาส 4 เฉลี่ยอยู่ที่ 44.4 ตอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.1 ตอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนธันวาคม อยู่ที่ 47.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูงจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในหลายประเทศทั่วโลก นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ มาตรการกีตกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ หากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงานที่ภาครัฐวางแผนไว้ ย่อมช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว และภาคบริการ ซึ่งอาจช่วยให้ภาคเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนกลับมาพลิกพื้นได้เร็วกว่าที่คาดไว้

 

อ่านย้อนหลัง:


ที่มา : M Report