วิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2565: ฝ่าวิกฤติโควิดโอไมครอน? หอการค้าไทย

ทิศทางการส่งออกไทย 2567 คาดโต 2.5% พร้อม 10 สินค้าเด่น

อัปเดตล่าสุด 22 ก.พ. 2567
  • Share :
  • 3,421 Reads   

ม.หอการค้าไทย เผยผลการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2567 ปัจจัยบวกหนุนขยายตัวได้ 2.5% แต่ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัด โดยสินค้าส่งออกดาวเด่นในตลาดโลก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

วันที่ 20 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ทิศทางการส่งออกของประเทศไทยในปี 2567 จะขยายตัว 2.5% หรือมีมูลค่าการส่งออก 291,676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอยู่ในช่วง 2.0 - 3.0% หรือมีมูลค่า 290,253 - 293,099 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามดังนี้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการส่งออกที่สำคัญคือ  

  • IMF มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2567 
  • การค้าระหว่างประเทศของโลกปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว 3.3%
  • ค่าเงินบาทช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน 
  • เงินเฟ้อโลกลดลง กระตุกดอกเบี้ยขาลง ทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโต
  • หลายประเทศคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยสหรัฐฯมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย พ.ค. 2567 ทำเศรษฐกิจโลก จะเติบโตขึ้นในครึ่งปีหลัง และส่งผลต่อการขยายตัวของการส่งออกในครึ่งปีหลัง

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่สำคัญคือ 

  • เหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดง (คลองสุเอซ) ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น
  • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ยังคงมีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
  • ค่าเงินบาทครึ่งปีหลังมีแนวโน้มแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

นอกจากนี้ ม.หอการค้าไทยได้เผยคาดการณ์สินค้าส่งออกดาวเด่นและดาวรุ่งในปี 2567 วิเคราะห์สถานะของสินค้าโดยใช้แนวคิด BCG Matrix (Boston Consulting Group), การจัดอันดับคะแนนของสินค้าส่งออกใช้แนวคิด มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และเกณฑ์แบ่งกลุ่มคะแนนตามแนวคิดของเบสท์มาใช้ในการคำนวณคะแนน โดยค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0- 100 และใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลอัตราการขยายตัว และสัดส่วนการส่งออกสินค้าของไทยเฉลี่ยปี 2564 ถึง 2566 และผลการคาดการณ์ส่งออกปี 2567

สินค้าส่งออกดาวเด่นในตลาดโลก

อันดับ 1. น้ำมันสำเร็จรูป 
อันดับ 2. โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
อันดับ 3. อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด 
อันดับ 4. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง 
อันดับ 5. หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
อันดับ 6. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
อันดับ 7. เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันเฉพาะตัว 
อันดับ 8. แผงวงจรไฟฟ้า 
อันดับ 9. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
อันดับ 10. เครื่องจักรกล 

สินค้าส่งออกดาวรุ่งในตลาดโลก

อันดับ 1. รถแทรกเตอร์และยานยนต์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
อันดับ 2. กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าอื่น ๆ 
อันดับ 3. ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 
อันดับ 4. ประทีปโคมไฟ เช่น สปอตไลต และโคมไฟ 
อันดับ 5. เส้นใยประดิษฐ์ 
อันดับ 6. นาฬิกาและส่วนประกอบ 
อันดับ 7. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง เช่น กระดิ่ง ไซเรน สัญญาณกันขโมย 
อันดับ 8. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 
อันดับ 9. ส่วนประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
อันดับ 10. เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH