เกาหลีเพิ่มโควต้าแรงไทยในอุตสาหกรรมการผลิต 6,715 อัตรา

เกาหลีเพิ่มโควต้าแรงไทยในอุตสาหกรรมการผลิต 6,715 อัตรา

อัปเดตล่าสุด 8 ก.พ. 2567
  • Share :
  • 811 Reads   

เกาหลีเพิ่มโควต้าคนไทยทำงานผ่านโครงการ EPS กิจการอุตสาหกรรมการผลิต 6,715 อัตรา โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการจัดหางานเผยผลการเจรจาล่าสุด สาธารณรัฐเกาหลีได้แจ้งความต้องการแรงงานไทย เพื่อไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 6,715 อัตรา มากกว่าปีงบประมาณ2566 ที่กำหนดโควตา 4,800 อัตรา และปีงบประมาณ 2565 ที่กำหนดโควตา 2,959 อัตรา

โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ในวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนรวมการทดสอบภาษาเกาหลี ทักษะการทำงาน และประสบการณ์การทำงานจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควต้า

คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 - 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

ผู้สนใจศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH