เปิดแล้ว!! หลักสูตร คพอ. ดีพร้อม รุ่นที่ 412 กรุงเทพมหานคร

เปิดแล้ว!! หลักสูตร คพอ. ดีพร้อม รุ่นที่ 412 กรุงเทพมหานคร

อัปเดตล่าสุด 4 พ.ค. 2567
  • Share :
  • 732 Reads   

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม ประจำปี  2567 "คพอ.ดีพร้อม รุ่นที่ 412" เพื่อพัฒนา SME ให้เป็น Smart SME และยกระดับธุรกิจให้เติบโต เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME **สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 21 พฤษภาคม 2567 **

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม

  • Module 1 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation Training: AMT)
  • Module 2 การบริหารจัดการธุรกิจในมิติต่าง ๆ (Business Management)
  • Module 3 การจัดทำแผนกลยุทร์ธุรกิจ (Strategic Planning)
  • Module 4 การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ(Energized Leadership)
  • Module 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Learning and Sharing)


วันที่สมัคร : วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2567

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SME หุ้นส่วนหรือทายาทธุรกิจ

สัมภาษณ์วันที่ : 28 - 29 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลวันที่ : 4 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 0 2430 6869 ต่อ 1272,1273
E-mail[email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH