Success Story ของ “ไทยสเตนเลสสตีล” กับ การประหยัดพลังงาน

อัปเดตล่าสุด 15 พ.ค. 2562
  • Share :
  • 3,614 Reads   

หลังจากที่ได้แนะนำแนวทางการลดต้นทุน เหตุผลที่โรงงานต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ และมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไปแล้ว สำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต จึงขอนำเสนอ Success Story ของ “บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด” ผู้ประกอบการที่เดินหน้าปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุรักษ์พลังงานทุกมิติ ทั้งประหยัดการใช้พลังงานด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต ลดอัตราการสูญเสียพลังงานลง และลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ ตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ นำมาซึ่งความสำเร็จในการลดต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนปัจจุบัน ปี 2562 นี้ บริษัทฯ สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 30-40%

นายอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและเครื่องครัวนอนสติ๊กคุณภาพภายใต้ ตรา “ซีกัล” และ ตรา “จรวด” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต “Seagull Green Innovation” เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทำให้ลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 25% ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึงปีละ 575,850 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 26,415 ต้น

การติดตั้งแผงโซลาร์รูฟนั้น บริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น HIT จาก Panasonic ซึ่งเป็นหนึ่งในแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความทนทานสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษและโลหะหนักตกค้างได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS โดยได้ทำการติดตั้งลงบนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 3,570 ตารางเมตร ซึ่งแผงโซลาร์รูฟที่ติดตั้งนั้นมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 703 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,100,000 หน่วยต่อปี ซึ่งถือว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักและพื้นที่ที่ใช้ การติดตั้งในครั้งนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30 ปี

“ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 บริษัทฯ เริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับจากนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของไทยสเตนเลสสตีลที่จัดจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ จะถูกผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 25% ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทฯ ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงสานต่อและให้ความสำคัญกับนโยบายด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น” นายอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ กล่าวสรุป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ลดการใช้พลังงานภายในโรงงาน ซึ่งทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้อีกประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี  อาทิเช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED การเปลี่ยนปั๊มลมให้เป็นระบบ Inverter เป็นต้น

Seagull Green Innovation ซีกัลเดินหน้านวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้สนใจลดต้นทุนด้านพลังงาน สามารถเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ดี 2 ต่อ” และเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องครัวสเตนเลส Seagull ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท (รวมรถรับ-ส่งที่ไบเทค บางนาและอาหารกลางวัน / ออกเดินทาง 8.00 น.) คลิก!


ที่มา : M Report