ญี่ปุ่นอัดฉีดงบ ดันเอกชน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ลงทุนในอาเซียน

อัปเดตล่าสุด 14 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 1,502 Reads   

หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศตั้งงบประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในจีน ย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ เพื่อเสริมโครงสร้างการผลิต และซัพพลายเชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น ตามด้วยสนับสนุนให้ SME ลงทุนใน 3 ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ไทย เวียดนาม และฮ่องกง  ล่าสุด กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) เปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมงบสนับสนุนผู้ผลิตอีก 2.2 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (23,500 ล้านเยน) สนับสนุนให้ธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนฐานการผลิตสำหรับ 3 อุตสาหกรรม คือ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์ ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  

รายละเอียดของโครงการนี้ ถูกตีพิมพ์ในรายงานงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2020 และรายงานสถานการณ์โควิด-19 ต่อผู้ประกอบการญี่ปุ่นฉบับล่าสุด ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคมตามลำดับ โดย METI รายงานว่า ในขณะที่มีโครงการดึงผู้ผลิตในจีนกลับสู่ญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องการซัพพลายเชนที่มั่นคงอยู่ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวสูง 

โดยโครงการณ์นี้ จะมุ่งไปที่การสนับสนุนการลงทุนเครื่องจักรสำหรับการผลิต อุปกรณ์สำหรับทดสอบชิ้นงาน และการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งปัจจุบัน METI ยังไม่ประกาศงบประมาณสุงสุดต่อบริษัท แต่ได้ตั้งเพดานการสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ไว้ที่ 50% ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุนเครื่องจักร ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และกลุ่มธุรกิจ จะได้รับเงินสนับสนุน 60-75% เช่นเดียวกับการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee: AMEICC) 

เบื้องต้น METI คาดการณ์ว่า โครงการนี้มีกำหนดเริ่มต้นเร็วที่สุดคือภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะดำเนินการถึงสิ้นปีงบประมาณ 2024 

อ่านต่อ:

- ญี่ปุ่นทิ้งจีน ทุ่มงบ 2.2 พันล้านดอลลาร์ หนุนภาคธุรกิจย้ายฐานผลิตกลับประเทศ
- ญี่ปุ่นประกาศหนุน SME ลงทุนไทย เวียดนาม ฮ่องกง


ที่มา : M Report