พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) จับมือ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ เอเชีย แปซิฟิก (MHI-AP) ร่วมศึกษาโซลูชันคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero

GC ร่วม MHI-AP ผนึกกำลังโซลูชันคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero

อัปเดตล่าสุด 8 ธ.ค. 2566
  • Share :
  • 833 Reads   

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) จับมือ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ เอเชีย แปซิฟิก (MHI-AP) ร่วมศึกษาการใช้ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCS เพื่อพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ ฮีวี่ อินดัสทรี เอเชียแปซิฟิก จำกัด หรือ MHI-AP เพื่อร่วมศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ (Petrochemical Complex) ก้าวสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง GC และ MHI-AP ในครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาการใช้ไฮโดรคาร์บอนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีระดับคาร์บอนต่ำ และเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของ GC เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และการมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593

การลงนามความร่วมมือศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่นี้ ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี มี 2 เป้าหมายหลักเพื่อการศึกษา ได้แก่ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจน และแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกังหันแก๊ส (Gas Turbine) และเทคโนโลยีการดักจับและจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ในกระบวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบดักจับและจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตไฮโดรเจน หรือ Steam Methane Reforming (SMR) ซึ่ง MHI-AP จะสนับสนุนในส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยี CCS กังหันแก๊สที่ใช้การเผาไหม้โดยใช้ไฮโดรเจน และกังหันแก๊สที่ใช้การเผาไหม้โดยใช้แอมโมเนีย

ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ตามแผนการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืนไปพร้อมกับพันธมิตร ภายใต้แนวคิด "Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปีพ.ศ. 2573 และการมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้น และ ขั้นกลาง GC กล่าวว่า GC ดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ 3 Steps Plus ได้แก่ Step Change ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน Step Out แสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจใหม่ หรือในต่างประเทศ Step Up มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็น Net Zero Company และหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ภายในกระบวนการผลิต เช่น การนำไฮโดรเจน/แอมโมเนีย เข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)

Mr. Osamu Ono กรรมการผู้จัดการ MHI-AP กล่าวว่า เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนต่ำเช่น ไฮโดรเจน/แอมโมเนีย, รวมทั้งเทคโนโลยี CCS มีศักยภาพมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงสร้างพลังงานที่มีอยู่แล้ว MHI-AP รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรกับ GC เพื่อศึกษาความสามารถในการนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเราในด้านเหล่านี้มาใช้ลดการปล่อยคาร์บอนฯ จากทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีอยู่ อีกทั้งพร้อมสนับสนุนการสร้างโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจตามหลักคาร์บอน-นิวทรัลในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่าง GC และ MHI-AP ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสองบริษัท เพื่อแสดงจุดยืนแห่งความร่วมมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับอีกหลาย ๆ บริษัทชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH