SOURCING บริษัท TBEA ประเทศจีน ต้องการหาผู้ร่วมทุน อุตสาหกรรม Green Energy

SOURCING บริษัท TBEA ประเทศจีน ต้องการหาผู้ร่วมทุนอุตสาหกรรม Green Energy

อัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2564
  • Share :
  • 379 Reads   

SOURCING ประกาศจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI)

บริษัท TBEA Co., Ltd. จากประเทศจีน ต้องการหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรม Green Energy ในประเทศไทย

ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คุณอัจฉราพรรณ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6111 Email: addcharapun@boi.go.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report