สยย. ไม่หยุดพัฒนาคน เสริมเกราะป้อนอุตสาหกรรมท่ามกลางโควิด

สถาบันยานยนต์ ปรับแผนพัฒนาบุคลากรปี'64 จัดอบรมออนไลน์ 25 หลักสูตร

อัปเดตล่าสุด 9 มิ.ย. 2564
  • Share :
  • 2,243 Reads   

สถาบันยานยนต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์รวม 25 หลักสูตร ตั้งแต่ต้นปี 2564 ทั้ง Upskill และ Reskill รวมถึงหัวข้อที่เน้นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม 

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทำให้การประชุม สัมมนา ฝึกอบรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากไม่อาจจะดำเนินการได้ ประกอบกับการผลิตในสถานประกอบการยานยนต์มีการชะลอตัว จึงนับเป็นโอกาสที่ผู้บริหารองค์กรจะใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง Upskill และ Reskill 

การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสถาบันยานยนต์ ได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากถึง 25 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949 หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 และหลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยุค 4.0 เป็นต้น 

การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ สถาบันฯ ได้มีการเตรียมแผนการจัดอบรมตั้งแต่ต้นปี 2564 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร๋ระบาดของโควิด 19 และตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาอบรมได้ โดยสถาบันฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ เว็บไซต์ ไลน์ และ เฟขบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจการอบรมในรูปแบบ Public ออนไลน์ เนื่องจาก มีความสะดวกในการเข้าถึงความรู้โดยไม่เสียเวลาการเดินทาง และไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้ง ยังช่วยบริษัทประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมได้มากยิ่งขึ้น ส่วนด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ของสถาบันฯ มีความความเชี่ยวชาญ และ การเตรียมพร้อมในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีการปรับปรุงสื่อการสอน แบบทดสอบ ให้เข้ากับการอบรมในรูปแบบใหม่ แบบประเมินผลการอบรม ให้เข้ากับการอบรมในรูปแบบใหม่ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์กำลังขยายบริการอบรมไปสู่รูปแบบ In-house ออนไลน์เพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้ง สถาบันยานยนต์ ยังมุ่งเน้นการจัดอบรมในกลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นกระแสและได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เช่น หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้เพิ่มมากขึ้น

โดยสถาบันยานยนต์ หวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง ภาคอุตสาหกรรม  ยานยนต์ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยความพร้อมของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ ทักษะอย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่

Facebook / Twitter : MreportTH

Youtube official : MReport

Line : @mreportth

Website : www.mreport.co.th


ที่มา : M Report