สถาบันไทยเยอรมัน ระบบอัตโนมัติ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป

เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปี 2565" ภายใน 30 ธ.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 11 ธ.ค. 2564
  • Share :
  • 816 Reads   

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Flagship) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/เครื่องจักร เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน/เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมถึง พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบและสร้างระบบ/อุปกรณ์/เครื่องจักรอัตโนมัติต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปทุกกลุ่ม

สนใจสมัคร คลิกเลย

 

เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป สถาบันไทย-เยอรมัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 
คุณกนิษฐา ศรนิล โทร. 038-215033-39 กด 1734 Email: kanitta.s@tgi.mail.go.th
คุณทัศน์วรรณ รุ่งเรือง โทร. 038-215033-39 กด 1009 Email: thassawan.r@tgi.mail.go.th
Website: www.tgi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report