Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

อัปเดตล่าสุด 18 ต.ค. 2566
  • Share :
  • 1,384 Reads   

โครงการอบรมหลักสูตร LIPE Lean IoT Plant Management & Execution โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ด้วยการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC)  จัดทำหลักสูตรภายใต้โครงการ “Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE)” เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีจากผู้เข้ารับการอบรม ทางสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จึงพิจารณาเพิ่มรอบการฝึกอบรมเพื่อตอบรับกระแสความสนใจการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้เพิ่มประสิมธิภาพในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่บุคลากรอุตสาหกรรม

โดยในปี 2023 นี้ กำหนดเพิ่มหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร สำหรับโครงการ Lean IoT Plant management and Execution  (LIPE) คือ Evaluation Course และ Quality Course ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

1. หลักสูตร  LIPE Beginner Course

หลักสูตรพื้นฐานความรู้ IoT เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ และสายการผลิต Lean Management เพื่อ Lean Manufacturing และ TPM การเลือกใช้ระบบ sensor และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งและ Set up

** เปิดรับสมัคร 2 รอบ (ขณะนี้มีผู้สมัครลงทะเบียนเต็มแล้ว)   **

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

2. หลักสูตร  LIPE Expert Course

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าจากการทํางานของคน โดยใช้หลักการของ Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) และการวัดค่าของประสิทธิภาพ โดยรวมของคน (Overall Labor Efficiency; OLE) ผสานการออกแบบระบบ Low-Cost Automation (LCA) ช่วยเสริมสร้าง การผลิตด้วยการลงทุนในระบบ IoT ที่เรียบง่าย มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

** เปิดรับสมัคร  5 รอบ เริ่มรอบแรก วันที่ 9-11 ตุลาคม 2566  คลิกลงทะเบียน  **

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

3. หลักสูตร  LIPE Energy Course 

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน โดยใช้หลักการ Total Productive Maintenance (TPM) และ Energy Loss การคิดคํานวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน และการตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเปล่า เเละลดต้นทุนของกระบวนการผลิต

** เปิดรับสมัคร 4 รอบ รอบแรกวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566  คลิกลงทะเบียน  **

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

4. หลักสูตร  LIPE Evaluation  Course 

หลักสูตรที่เน้นการประเมินผลการตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้ระบบ IoT

** เปิดรับสมัคร 4 รอบ  รอบแรกวันที่ 25 มกราคม 2567  คลิกลงทะเบียน  **

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

5. หลักสูตร  LIPE Quality Course 

หลักสูตรที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน โดยหลักสูตรนี้จะรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีการวัด วิธีการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อลดการสูญเสียหรือค้นหา Defect ชิ้นงาน และวิธีการควบคุมกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

**เปิดรับสมัคร 2 รอบ รอบแรกวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566  คลิกลงทะเบียน  **

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

- สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

- ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 ท่าน / สถานประกอบการ

- สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบ หรือปรังปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

โดยทั้ง 4 หลักสูตร เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) อมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดละลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.simtec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ 033-047-800 หรือ 064-6187609 (คุณแนน) Email : [email protected]

 

อ่านเพิ่มเติม