ฝึกอบรม System Integrators (SI), LASI, Lean Automation, Lean Manufacturing, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 15 พ.ย.- 22 ก.พ.66 นี้

อัปเดตล่าสุด 29 ต.ค. 2565
 • Share :
 • 1,431 Reads   

The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดทำหลักสูตรการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “Lean Automation System Integrators (LASI)” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566 โดยการสนับสนุนจากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครเรียนได้ที่นี่  https://simtec.or.th/lean-automation-intensive-course-lasi/

หลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) เป็นการอบรมในรูปแบบ online และ Onsite  เพื่อพัฒนาผู้ที่สนใจ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้บริหาร วิศกรที่ต้องการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีนอัตโนมัติและโครงการ LASI (Lean Automation System Integrator)  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดกำหนดการและหัวข้อการอบรม หลักสูตร LASI

 • Package A :  อบรม (19 วัน) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566

- การเพิ่มผลิตภาพด้วย Lean , จำลองกระบวนการผลิต,  การออกแบบระบบและหุ่นยนต์ รวมถึงการ LEAN, KAIZEN และ TPM    ลงทะเบียน คลิก
 

 • Packageฺ B : อบรม (6 วัน) วันที่  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 14 ธันวาคม 2565 

- การเพิ่มผลิตภาพด้วย Lean Automation และจำลองกระบวนการผลิต ลงทะเบียน คลิก
 

 • Package C : อบรม (5 วัน) วันที่ 24 มกราคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

- การเพิ่มผลิตภาพด้วยระบบ LEAN, การออกแบบระบบหุ่นยนต์ ลงทะเบียน คลิก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

 • ผู้สนใจ หรือผู้สร้าง,ผู้ใช้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • บุคลากร ผู้บริหาร ในสถานประกอบการที่สนใจ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งานรวมถึงผู้สร้างระบบ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างและบูรณาการระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน
 • การวิเคราะห์กระบวนการ VSM,MIFC (Big System)
 • การจำลองกระบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม GD.findi
 • ฝึกปฏิบัติเพิ่มความเข้าใจของระบบการผลิตแบบลีน (LEAN Manufacturing Basic Practical Manual line)
 • การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบธรรมดาสู่การผลิตอัตโนมัติแบบลีน
 • การออกแบบไลน์การผลิตสำหรับระบบอัตโนมัติแบบลีน (System Design for Automation)
 • เรียนรู้ TPM เพื่อรักษาระดับ OEE อย่างลึกซึ้ง
 • การปรับปรุงเครื่องจักรและสายการผลิตแบบลีน (Lean KAIZEN)
 • การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต (introduction CPS, IIOT)
 • ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมหุ่นยนต์แบบลีน (Lean Robot Operation)
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC
 • ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เสมือนจริง (VC Operation)

 

หลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) อมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดละลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.simtec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ 033-047-800 หรือ 064-6187609 (คุณแนน) Email : [email protected] หรือแอดไลน์ Line : simtec30082019

ฝึกอบรม System Integrators (SI), LASI, Lean Automation, Lean Manufacturing, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล

 

อ่านเพิ่มเติม