เปิดแล้ว! เวทีประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)”

เปิดแล้ว! เวทีประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ ชูแนวคิดวิถีไทย (Being Thai)

อัปเดตล่าสุด 6 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 5,456 Reads   

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่มาประดับวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยบนเวทีประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล

5 มีนาคม 2567  - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 เพื่อเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่มาประดับวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากลต่อไป

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” โดยมุ่งเน้นการสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบ (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม “Soft Power” ความเป็นไทยในบรรจุภัณฑ์

แนวคิดการประกวดในปีนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมใหม่ “RESHAPE THE INDUSTRY” เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มุ่งเน้นการปรับตัวสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคสมัยใหม่ โดยอาศัยนวัตกรรมและการออกแบบ (Design Innovation) ควบคู่การผลักดัน Soft Power ไทย

สำหรับการประกวดในปีนี้เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา บริษัท หน่วยงาน และผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งมีการจัดประเภทรางวัลเป็น 1) ประเภทนักเรียน - นักศึกษา ประกอบด้วย ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package (Prototype)) : SC และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Transportation (Prototype)) : ST 2) ประเภทบริษัท - หน่วยงานและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package) : CP และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Transportation Package) : TP

นอกจากนี้ ยังได้มีรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันรหัสสากลและรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คว้ารางวัล จำนวน 31 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2022) ซึ่งจัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation : APF) นับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 รางวัลอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยในเวทีโลก 


#ThaiStarPackaingAwards2024 #ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย2567 #BeingThai #วิถีไทยบทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH