บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หาผู้ผลิตชิ้นส่วน ARM DOOR SWING SET ชิ้นส่วนรถบัส (วัสดุเหล็ก) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

SOURCING บ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น หาผู้ผลิต ARM DOOR SWING SET สำหรับปิด-เปิดประตูรถบัส

อัปเดตล่าสุด 18 มิ.ย. 2565
  • Share :

SOURCING บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SAKUN C INNOVATION COMPANY LIMITED) ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วน ARM DOOR SWING SET สำหรับปิด-เปิดประตูรถบัส (วัสดุเหล็ก)

ประกาศจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (Thai Enterprise Development Division) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (Board of Investment of Thailand: BOI) บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SAKUN C INNOVATION COMPANY LIMITED) มีความต้องการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน ARM DOOR SWING SET สำหรับปิด-เปิดประตูรถบัส (วัสดุเหล็ก)

ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจ สามารถส่ง Company profile เพื่อแนะนำบริษัท และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คุณภัทรกฤตย์ โทร. 02-5538388 อีเมล : patarakrit@boi.go.th

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หาผู้ผลิตชิ้นส่วน ARM DOOR SWING SET ชิ้นส่วนรถบัส (วัสดุเหล็ก) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

 

#BOI #บีโอไอ #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ผู้ผลิตชิ้นส่วน #สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด #SAKUN C INNOVATION COMPANY LIMITED #หาผู้ผลิตชิ้นส่วน #ARM DOOR SWING SET #รถบัส #ชิ้นส่วนรถบัส #มินิบัส #วัสดุเหล็ก

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report