บริษัท Artis International Pte Ltd. จากสิงคโปร์ หาผู้สนใจร่วม Joint Venture หลายกลุ่มอุตสาหกรรม

Artis International Pte Ltd. จากสิงคโปร์ หาผู้สนใจร่วม Joint Venture หลายกลุ่มอุตสาหกรรม

อัปเดตล่าสุด 1 พ.ค. 2565
  • Share :
  • 538 Reads   

Joint Venture ประกาศจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (Thai Enterprise Development Division) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (Board of Investment of Thailand: BOI)

บริษัท Artis International Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ มีความต้องการหาผู้ร่วมทุนในประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

1. Agri Commodities
2. Medical with focus on preventive and anti-aging healthcare
3. Genetics and stem cell therapy
4. Plant and animal clone technologies
5. Plant base proteins and alternative protein (e.g. plant based meat alternatives, etc.)
6. Batteries and renewable technologies (mainly solar)

ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจ สามารถส่ง Company Profile หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คุณภัทรกฤตย์ โทร. 02-5538388 อีเมล : patarakrit@boi.go.th

 

#BOI #บีโอไอ #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ผู้ประกอบการไทย #JV #Joint Venture #Artis Internation Pte Ltd. #buildboi #ส่งเสริมการลงทุน #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report