Sodick ประกาศแผนระยะกลาง ตั้งเป้ายอดขาย 9.07 หมื่นล้านเยน ภายในปี 2026

Sodick ประกาศแผนระยะกลาง ตั้งเป้ายอดขาย 9.07 หมื่นล้านเยน ภายในปี 2026

อัปเดตล่าสุด 21 ก.พ. 2567
  • Share :
  • 1,785 Reads   

Sodick ประกาศแผนบริหารจัดการระยะกลาง ตั้งเป้ายอดขาย 9.07 หมื่นล้านเยน และกำไรสุทธิ 5.5 พันล้านเยน ภายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปโครงสร้างและทบทวนการผลิตในต่างประเทศ

ญี่ปุ่น 15 กุมภาพันธ์ 2024 โซดิกได้ประกาศแผนระยะกลางฉบับใหม่ โดยตั้งเป้ายอดขาย 9.07 หมื่นล้านเยน (605 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2026 (เทียบกับ 6.71 หมื่นนล้านเยนในปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2023) และมีกำไรสุทธิ 5.5 พันล้านเยน (เทียบกับการขาดทุน 4.6 พันล้านเยนในช่วงเวลาเดียวกัน) บริษัทวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนคงที่ รวมถึงการทบทวนการผลิตในต่างประเทศ

การปฏิรูปโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการรวมการผลิตเครื่องจักรกลจากโรงงาน Suzhou ในมณฑล Jiangsu ประเทศจีน ไปยังโรงงาน Xiamen ในมณฑล Fujian และโอนการผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูปจากโรงงาน Xiamen ไปยังโรงงาน Kaga ในจังหวัดอิชิคาวะของญี่ปุ่น นอกจากนี้ การผลิตบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสำหรับประเทศญี่ปุ่น จากโรงงานในประเทศไทยจังที่หวัดปทุมธานี จะถูกโอนไปยังโรงงาน Kaga ด้วย

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทมีแผนลดพนักงาน 198 คนในโรงงานทั้ง 3 แห่งในจีนและไทย และลดต้นทุนบุคลากรที่สำนักงานใหญ่ประมาณ 1 พันล้านเยนต่อปี ด้วยการขยายการผลิตในประเทศญี่ปุ่น Sodick ตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตในฐานการผลิตทั้งสามแห่งรวมจีนและไทย ลดการพึ่งพาจีนในด้านการขายและการผลิต และเพิ่มความต้านทานต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะลงทุนประมาณ 1.1 หมื่นล้านเยนในอุปกรณ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในช่วงสามปีสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2026 อีกทั้งยังตั้งเป้าที่จะเติบโตโดยการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น เครื่องจักรเลเซอร์ (Laser Processing Machines)

 

#Sodick #โซดิก #โรงงานโซดิก #MachineTool #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม 

 

บทความยอดนิยม 

1. ยอดขายรถยนต์ 2566
2. คาร์บอนเครดิต คืออะไร
3. อบรมรถยนต์ไฟฟ้า 2567
4. Apple ครองตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมในปี 2023
5. การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายไร้สาย 5G
6. ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 2566
7. สถิติส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนไทยปี 2566
8. เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง
9. กฎหมาย ปล่องระบาย อากาศ
10. solid state battery คือ

 

อัปเดตข่าวอุตสาหกรรมทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / X / YouTube @MreportTH