รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนมีนาคม

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือน มี.ค. รวม 9,204 คัน HEV, PHEV, BEV ขยับขึ้นยกแผง

อัปเดตล่าสุด 11 พ.ค. 2565
  • Share :
  • 635 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

เดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 9,204 คัน เพิ่มขึ้น 38% จากเดือนก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 8% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด 

โดยรถในกลุ่ม xEV ถึงแม้จะยังมีปริมาณจดทะเบียนไม่มาก แต่ทั้ง HEV, PHEV และ BEV ต่างมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทที่ 89% 71% และ 280% ตามลำดับ

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 8,547 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 7,257 คัน และรถ PHEV 1,290 คัน เพิ่มขึ้น 89% (YoY) และ 71% (YoY) ตามลำดับ
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 657 คัน เพิ่มขึ้น 280% (YoY) และเพิ่มขึ้น 88% จากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 349 คัน ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 102,597 คัน เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 93,393 คัน คิดเป็นสัดส่วน 91% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 9% 

Motor Vehicle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนมีนาคม
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 790 คัน เพิ่มขึ้น 47% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.4% ของปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

โดยรถ HEV มีจำนวนเพียง 47 คัน และมีอัตราเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากมีสมรรถนะและการใช้เชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากรถ ICE ในขณะที่รถ BEV ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีปริมาณไม่มากที่ 743 คัน แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต 110% และเกือบทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 47 คัน ลดลง 73% (YoY) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 27 คัน 

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 743 คัน เพิ่มขึ้น 110% (YoY) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 509 คัน

ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 169,748 คัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยังมีปริมาณจดทะเบียนมากที่สุด 168,958 คัน คิดเป็นสัดส่วน 99.5% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตลดลง 9%  

Motorcycle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนมีนาคม
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report