ชิปขาดตลาด กระทบการผลิตรถยนต์เดือน เม.ย.64 ลดเหลือ 1 แสนคัน

ชิปขาดตลาด กระทบการผลิตรถยนต์เดือน เม.ย.64 ลดเหลือ 1 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 20 พ.ค. 2564
  • Share :
  • 558 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2564 มีทั้งสิ้น 104,355 คัน เพิ่มขึ้น 322.30% (YoY) แต่ลดลง 35.79% (MoM) การผลิตเพิ่มขึ้น​มาก​จาก​ฐาน​ต่ำ​ปี​ที่แล้ว​ซึ่ง​มี​การ​ล็อก​ดาว​น์จากการ​แพร่ระบาด​ของ​โค​วิด​-19​ ระลอก​แรกต้น​ปี​ 2563​ แต่​ยอด​ผลิต​ยัง​ต่ำกว่า​เดือน​เมษายน​ 2562​ ก่อน​เกิด​การ​ระบาด​ของ​โค​วิด​-19​ ร้อยละ​ 30.44 ใน​เป้า​การ​ผลิต​ที่​ 1,500,000​ คัน ​ใน​ปี​ 2564​ เป็น​เป้าต่ำ​สุด  ที่คำนึงถึง​การ​ระบาด​ของ​โค​วิด​-19​ ระลอก​สองเมื่อ​ต้นปี​และ​ระลอก​ใหม่​ตลอด​ปี​ 2564​ รวม​ทั้งการ​ขาดแคลน​ชิป​ที่​ทำให้​โรงงาน​ผลิต​รถยนต์​ทั่วโลก​รวมทั้ง​ประเทศไทย​ต้องหยุดผลิต​ชั่วคราว​เป็น​ระยะ​แล้ว​ ขณะ​นี้​ยัง​ไม่​มี​การ​ปรับ​เพิ่ม​เป้า​การ​ผลิต​รถยนต์​เพราะ​ยัง​กังวล​เรื่อง​การ​ระบาด​ของ​โค​วิด​-19​ ระลอก​สาม​ในประเทศ​ไทย ​ที่​พบ​ผู้​ติดเชื้อ​และ​เสียชีวิต​เพิ่ม​มากขึ้นว่า​จะ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ได้​หรือไม่ ​รวมถึงเรื่อง​การ​ขาดแคลน​ชิป​ที่​ทำให้​โรงงาน​ผลิต​รถยนต์​ทั้ง​ใน​ประเทศ​และ​ทั่วโลก​หยุด​ผลิต​ชั่วคราวเป็นระยะ​ๆ

Advertisement

- รถยนต์นั่ง ผลิตได้ 33,175 คัน เพิ่มขึ้น 280.14% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ผลิตได้ 0 คัน ลดลง 100% (YoY)
- รถยนต์บรรทุก ผลิตได้ทั้งหมด 71,180 คัน เพิ่มขึ้น 345.65% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งหมด 69,015 คัน เพิ่มขึ้น 348.24% (YoY)
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน ผลิตได้ 2,165 คัน เพิ่มขึ้น 276.52% (YoY)

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 59,684 คัน คิดเป็น 57.19% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 335.24% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 16,960 คัน เพิ่มขึ้น 371.90% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 42,724 คัน เพิ่มขึ้น 322.22% (YoY)

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 44,671 คัน คิดเป็น 42.81% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 306.17% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 16,215 คัน เพิ่มขึ้น 215.90% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,291 คัน เพิ่มขึ้น 398.12% (YoY)


อ่านเพิ่มเติม: 

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่

Website : www.mreport.co.th

Facebook : MreportTH

Youtube official : MReport

Line : @mreportth

Twitter : MreportTH