รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนกันยายน

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือน ก.ย. รวม 8,996 คัน BEV โตพรวด 384%

อัปเดตล่าสุด 23 พ.ย. 2565
  • Share :
  • 1,867 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

เดือนกันยายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 8,996 คัน เพิ่มขึ้น 12.6% จากเดือนก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 9.9% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด 

โดยรถในกลุ่ม xEV ถึงแม้จะยังมีปริมาณจดทะเบียนไม่มาก แต่ทั้ง HEV, PHEV และ BEV ต่างมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 182% 80% และ 384% ตามลำดับ

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 7,758 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 6,675 คัน และรถ PHEV 1,083 คัน เพิ่มขึ้น 182% (YoY) และ 80% (YoY) ตามลำดับ
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 1,238 คัน ลดลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 1,241 คัน และเพิ่มขึ้น 384% (YoY) ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 90,450 คัน เพิ่มขึ้น 43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 81,454 คัน คิดเป็นสัดส่วน 90% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด โดยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 36% 

Motor Vehicle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนกันยายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนกันยายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 1,015 คัน ลดลง 9% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 0.6% ของปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

โดยรถ HEV มีจำนวนเพียง 43 คัน มีอัตราเติบโตลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลง 40% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่รถ BEV ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีปริมาณไม่มากที่ 972 คัน แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต 193% และทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 43 คัน ลดลง 36% (YoY) และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 72 คัน 

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 972 คัน เพิ่มขึ้น 193% (YoY) แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 1,047 คัน

ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 166,691 คัน เพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยังมีปริมาณจดทะเบียนมากที่สุด 165,676 คัน คิดเป็นสัดส่วน 99.4% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 35%  

Motorcycle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนกันยายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH