รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนเมษายน

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือน เม.ย. รวม 4,050 คัน เพิ่มขึ้นทุกประเภท จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัปเดตล่าสุด 21 มิ.ย. 2565
  • Share :

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

เดือนเมษายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 4,050 คัน ลดลง 55% จากเดือนก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 5.8% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด 

โดยรถในกลุ่ม xEV ถึงแม้จะยังมีปริมาณจดทะเบียนไม่มาก แต่ทั้ง HEV, PHEV และ BEV ต่างมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 19% 8% และ 39% ตามลำดับ

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 3,876 8,547 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 3253 คัน และรถ PHEV 623 คัน เพิ่มขึ้น 19% (YoY) และ 8% (YoY) ตามลำดับ
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 174 คัน แม้ว่าจะลดลง 74% จากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 657 คัน แต่ยังเพิ่มขึ้น 39% (YoY) ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 69,768 คัน เพิ่มขึ้น 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 65,718 คัน คิดเป็นสัดส่วน 94% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด แต่มีอัตราเติบโตลดลง 1% 

Motor Vehicle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนเมษายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนเมษายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 397 790 คัน ลดลง 50.2% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.3% ของปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

โดยรถ HEV มีจำนวนเพียง 47 คัน และมีอัตราเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากมีสมรรถนะและการใช้เชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากรถ ICE ในขณะที่รถ BEV ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีปริมาณไม่มากที่ 350 คัน แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต 21% และเกือบทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 47 คัน ลดลง 65% (YoY) และมีปริมาณเท่าเดิมกับเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 47 คันเช่นกัน 

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 350 คัน เพิ่มขึ้น 21% (YoY) แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 743 คัน

ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในเดือนเมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 137,965 คัน ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยังมีปริมาณจดทะเบียนมากที่สุด 137,568 คัน คิดเป็นสัดส่วน 99.7% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตลดลง 5%  

Motorcycle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนเมษายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report