ส่งออกยานยนต์ ส่งออกรถยนต์ ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งออกรถจักรยานยนต์ พฤษภาคม 2565 ส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน 2022

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 2565 เดือน พ.ค. รวม 7.4 หมื่นลบ. ฟื้นจากเดือนก่อน

อัปเดตล่าสุด 24 มิ.ย. 2565
  • Share :
  • 640 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ตัวเลขส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

เดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 74,256.32 ล้านบาท ลดลง 4.19% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ส่งออกได้ 60,920.13 ล้านบาท

ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2565

ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 76,937 คัน ลดลง 48.78% จากเดือนที่แล้ว และลดลง 5.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลง 23.05% จึงส่งออกไปตลาดรถยนต์นั่งลดลง เช่น เอเชียและยุโรป โดยมีมูลค่าการส่งออก 46,226.52 ล้านบาท ลดลง 4.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า ดังนี้

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,836.84 ล้านบาท ลดลง 23.02% (YoY)
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,947.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33% (YoY)
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,362.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.32% (YoY)

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 68,373.05 ล้านบาท ลดลง 4.91% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 

ส่งออกรถจักรยานยนต์ 85,809 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 36.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 22.10% จากเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 5,480.02 ล้านบาท ลดลง 3.50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 201.92 ล้านบาท ลดลง 0.97% (YoY)
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 201.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.40% (YoY)

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 5,883.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่งออกยานยนต์ ส่งออกรถยนต์ ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งออกรถจักรยานยนต์ พฤษภาคม 2565 ส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน 2022

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนเมษายน 2565

 

#ส่งออกรถยนต์ 2565  #ส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 2565 #ส่งออกรถจักรยานยนต์ 2565 #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #ส่งออก ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2565 #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI #ตัวเลขส่งออกยานยนต์ #อุตสาหกรรมยานยนต์ #ข่าวอุตสาหกรรมยานยนต์ #ข่าวส่งออกยานยนต์ #ข่าวส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ #วงในอุตสาหกรรม #ข่าวอุตสาหกรรม #M Report #mreportth #Mreport

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH