จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนตุลาคม โรงงานสมุทรสาคร

จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนตุลาคม 'สมุทรสาคร' ครองแชมป์

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2566
  • Share :
  • 10,102 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 203 โรงงาน การจ้างงานเพิ่มขึ้น 7,623 คน ขณะที่เงินลงทุนรวม 81,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มีเงินลงทุน 15,822.34 ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานเปิดใหม่มากที่สุด 34 แห่ง และมีเงินลงทุนรวมกว่า 1,194.55 ล้านบาท

สำหรับจังหวัด 3 อันดับแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2566 ได้แก่  

1) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 34 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,194.55 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 894 คน มีเครื่องจักรรวม 13,506.66 แรงม้า 

2) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 24 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,285.43 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 969 คน มีเครื่องจักรรวม 15,231.23 แรงม้า

3) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 22 แห่ง มีเงินทุนรวม 2,096.75 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 1,412 คน มีเครื่องจักรรวม 7,210.67 แรงม้า

 โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัด พบว่า อันดับ 1 คือ จังหวัดสระบุรี มีเงินทุนรวม 69,354.95 ล้านบาท ตามด้วย ระยอง 2,180.36 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 2,143.14 ล้านบาท ชลบุรี 2,096.75 ล้านบาท และ สมุทรปราการ 1,285.43 ล้านบาท 

 

#จดทะเบียนโรงงาน #จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม #การจดทะเบียนโรงงาน #รง.4 กรมโรงงาน #โรงงาน #โรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566

 

อ่านต่อ: 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH