10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2565 (10 Business Disrupted in 2022)

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2565

อัปเดตล่าสุด 21 ธ.ค. 2564
 • Share :
 • 1,673 Reads   

♦ ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร ติดอันดับ 1 ธุรกิจดาวร่วงแห่งปี 2565

♦ ธุรกิจฟอกย้อม, ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก และ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมถึง ธุรกิจรับส่งสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน จ่อคิวธุรกิจดาวร่วงอันดับ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์ฯ ได้เผยผลวิจัย 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี 2565 ดังนี้

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี 2564

 1. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร  
 2. ธุรกิจฟอกย้อม และธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก
 3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร และธุรกิจรับส่งสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน
 4. ธุรกิจโรงพิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ และธุรกิจคนกลาง
 5. ธุรกิจผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์ และธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไร้ฝีมือ หรือเสื้อผ้าโหล
 6. ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก
 7. ธุรกิจร้านถ่ายรูป
 8. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ
 9. ธุรกิจของเล่นเด็ก
 10. ธุรกิจ Call Center

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH