Digital Transformation, technology, Japan, machine

สมุดปกขาวของญี่ปุ่นปี 2023 เตือน Digitalization เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

อัปเดตล่าสุด 14 ส.ค. 2566
  • Share :
  • 2,478 Reads   

ในโลกของการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมุดปกขาวปี 2023 ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับ Monodzukuri เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการแปลงเป็นดิจิทัลในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน 


สิ่งจำเป็นสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลและรักษาความสามารถในการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิทัลกำลังบังคับให้อุตสาหกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การแบ่งงานในแนวระนาบสูงขึ้น สภาพแวดล้อมการแข่งขันเปลี่ยนไปพร้อมกับการกำเนิดของบริษัทใหม่ที่ใช้ทรัพยากร Green Transformation (GX) เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งนี้ ความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลที่เกินขอบเขตของแต่ละบริษัทจะเพิ่มขึ้น สมุดปกขาวของญี่ปุ่นปี 2023 เตือนว่าการส่งเสริมการทำให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต

Advertisement

การเร่งความเร็วของการแบ่งงานในแนวราบในอุตสาหกรรมการผลิต: ความรู้ โนว์ฮาว และการใช้ทรัพยากรจากภายนอก 

การแบ่งงานในแนวราบในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น เบื้องหลังประการหนึ่งคือความก้าวหน้าของการทำให้เป็นดิจิทัลและการสร้างมาตรฐานของกระบวนการผลิต เช่น การออกแบบสายการผลิตและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระบบคลาวด์ที่ให้ความรู้และโนว์ฮาวการผลิตเปิดสู่ภายนอก ด้วยการถือกำเนิดของผู้ให้บริการโซลูชัน อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลดลง และบริษัทเกิดใหม่เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว

VinFast ของเวียดนามเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าสู่ธุรกิจยานยนต์โดยใช้ทรัพยากรภายนอกเหล่านี้ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Vin Group ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ด้วยบริการที่ Siemens ของเยอรมนี ฯลฯ จัดหาให้แก่โรงงานของวินฟาสต์ สายการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เทียบได้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้ถูกแนะนำ ทำให้วินฟาสต์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยียานยนต์พื้นฐานสามารถสร้างโรงงานแห่งนี้ให้เริ่มดำเนินการได้ในเวลาเพียง 21 เดือนเท่านั้น ภายในปี 2025 บริษัทวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

บริษัทในญี่ปุ่นที่พัฒนาบริการต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตกำลังเพิ่มบริการการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงสำนักงานใหญ่ของ Misumi Group ที่มุ่งพัฒนาและสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในการลดระยะเวลาการส่งมอบ รวมถึงบริษัท Arendt ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการออกแบบโรงงานให้เป็นความรู้ที่ชัดเจน ทั้งหลายเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) ของอุตสาหกรรมการผลิต

Digital Transformation, technology, Japan, machine

จนถึงตอนนี้ ญี่ปุ่นได้สร้างตัวเองเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตผ่านรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการออกแบบ การผลิต และการขาย และผ่านการปรับแต่งเทคโนโลยีโดยพนักงานภาคสนาม อย่างไรก็ตาม เป็นที่ตั้งคำถามว่า ในสภาพแวดล้อมที่สามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมจากภายนอกได้ เป็นไปได้ไหมที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยสัญชาตญาณ กลเม็ด และประสบการณ์เพียงอย่างเดียว ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีการตอบสนองที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเน้นทรัพยากรการจัดการในขณะที่ประเมินจุดแข็งของบริษัทและการใช้ทรัพยากรภายนอก

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นต้องเผชิญเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันคือการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่เหนือขอบเขตของบริษัทและกลุ่มต่าง ๆ

ในปี 2024 ยุโรปจะเริ่มระบบบังคับให้ต้องเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFP) หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ที่จำหน่ายในภูมิภาคนี้ หากไม่สามารถตอบสนองต่อการเปิดเผย Carbon Footprint ได้ ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขายผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่สำรอง

Digital Transformation, technology, Japan, machine

ตามรายงาน Monodzukuri White Paper ประจำปีงบประมาณ 2023 มีเพียง 4.4% ของบริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทต่าง ๆ แล้วเพื่อให้เห็นภาพการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มได้รับการแก้ไข และไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกินขอบเขตของบริษัทและกลุ่ม

ภาคอุตสาหกรรมสร้างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน

ยุโรปเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกินขอบเขตของแต่ละบริษัท ในเดือนเมษายน Catena-X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาโดยบริษัทเยอรมันเป็นหลักได้เปิดตัว 

บริษัทกว่า 100 แห่งที่ประกอบกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ BMW, Bosch, BASF, SAP และ Siemens เข้าร่วมอย่างแข็งขัน แม้จะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด แต่บริษัทที่เข้าร่วมจะรักษาอธิปไตยของข้อมูล นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังสนับสนุนให้บริษัทที่อยู่นอกยุโรป เช่น บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล

Digital Transformation, technology, Japan, machine

ในญี่ปุ่น กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมได้ริเริ่มโครงการ Uranus Ecosystem เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของข้อมูลระหว่างบริษัทและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โครงการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการแบ่งปันข้อมูลในด้านต่าง ๆ รวมถึงการกระจายสินค้า การสัญจรของผู้คน การไหลเวียนทางการเงิน และสนับสนุนการเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFP) ในแบตเตอรี่สำรอง นอกจากนี้ โครงการได้ทำงานร่วมกันกับแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลในต่างประเทศ เช่น Catena-X สร้างความตระหนักรู้ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศเพื่อป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ตลาดแยก ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มให้บริการภายในปีงบประมาณ 2024

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการคาดเดาอนาคต เช่น การรับมือกับ GX และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงที่จะถูกแยกออกจากห่วงโซ่อุปทานหากการเชื่อมโยงข้อมูลเกิดความล่าช้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดหาผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล แต่ละบริษัทที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายอุปทานต้องเผชิญกับการแปลงสู่ดิจิทัล 

 

#Monodzukuri #Japan #Manufacturing #Digitalization #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

ที่มา: Nikkan Kogyo Shimbun

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH