M Report
อีเวนต์อื่นๆ

อบรมหลักสูตร: การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 21 พ.ย. 66 นี้

อัปเดตล่าสุด 9 ต.ค. 2566
 • Share :

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร หัวข้อ “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” (Autonomous Maintenance for Zero Breakdown) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00-16:00 น. จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน **มีค่าอบรม 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT, ส่วนลดสมาชิก 5%)

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี  ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทำให้เกิดการแก้ไขงาน การส่งมอบไม่ทันเวลา และต้นทุนที่สูงขึ้น ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นการบำรุงรักษาที่อาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

"การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ "สามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงอีกด้วย​

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
 • เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
 • เพื่อให้ทราบขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติได้

รูปแบบการเรียนการสอน 

 • Lecture 70%, Workshop, 20%, Media 10%

วิทยากร

 • ชาญชัย พรศิริรุ่ง วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ​

 • Supervisor, Manager

ระยะเวลา: 1 วัน 

หัวข้อในการอบรม

 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)
  • การเตรียมการ
  • 7 ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • เครื่องมือสนับสนุนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • การตรวจประเมินการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • Workshop “การจัดทำแผนดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเองในองค์กร”

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

 • ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
 • ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/107272

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
E-mail : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH