M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ห้ามพลาด! หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 วัน Surface Mount Technology (SMT) จากสถาบันไฟฟ้า EEI จัดปีละ 1 ครั้ง รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

อัปเดตล่าสุด 16 ม.ค. 2565
  • Share :
  • 460 Reads   

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EEI Services : Online Public Training หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT) วันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5, 12 มีนาคม 2565 (หลักสูตรรวม 4 วัน) อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

หลักสูตรที่มีคุณภาพ นำไปใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน ชั้นนำของประเทศไทย ราคาเพียง 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น 

**ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน เปิดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!


หลักการและเหตุผล

Surface Mount Technology (SMT) ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ แต่มันเป็นเทคโนโลยีของวันนี้ ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำสมัยอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ SMT มีการแพร่หลายออกไป การเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นมากที่สุดด้วยของเสียน้อยที่สุด ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้วิศวกรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องลองผิดลองถูกหลายๆ ครั้งมาก และหลายๆ ครั้งของการลองผิตลองถูกก็ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีตามต้องการ หากปราศจากความรู้, ทฤษฎีและหลักการของ SMT

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร นอกเหนือจากการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรในงาน SMT แล้ว ยังควรต้องพิจารณาในการลงทุนด้านความรู้ SMT ให้กับวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งและตอบสนองความพีงพอใจต่อลูกค้า

วัตถุประสงค์การอบรม

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับ SMT สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถลดของเสียในขบวนการผลิตได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อนำความรู้จากการอบรมไปแก้ปัญหาได้สำเร็จ
3. สามารถเพิ่มผลผลิตได้เมื่อนำความรู้จากการอบรมไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ได้สำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

1. การนำเสนอถึง SMT
2. ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ใน SMT
3. Solder Alloy และ Pb-free Tech.
4. PCB สำหรับ SMT
5. Solder paste และการใช้งาน
6. การประกอบตัวอุปกรณ์
7. Reflow soldering ในงาน SMT
8. กาว (Adhesive) และการใช้งาน
9. Wave Soldering ในงาน SMT
10. Flux
11. การตรวจสอบ/ซ่อมงาน SMT
12. Electro Static Discharge (ESD)

สมัครโดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

โดยท่านจะได้รับ

- Certificated
- เอกสารการบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติ/Work Shop

 

สอบถามรายละเอียด : แผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณพรรณณัฐดา/คุณณิชนา/คุณศุภนันท์/คุณพรทิพย์
โทรศัพท์ : 02-280-7272 ต่อ 8314, 8313, 8315, 8311 มือถือ 086-374-3124 (พรรณณัฐตา/เป้) โทรสาร : 02-280-7273
Facebook : training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website : www.thaieei.com
เรียนออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย : www.thaieei.com/kmthaieei
Email : punnatda@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, supanant@thaieei.compornthip@thaleei.com, training@thaieei.com

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH

ที่มา : M Report