M Report
อีเวนต์อื่นๆ

TGI ชวนอบรมหลักสูตร Fixture สำหรับงานเชื่อม 17-18 มิ.ย.67

อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2567
  • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เชิญชวนอบรม หลักสูตร "Fixture สำหรับงานเชื่อม" ในวันจันทร์และอังคารที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ Chonburi Center มีค่าอบรมท่านละ 5,700 บาท (ไม่รวม VAT 7%) **รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น**

หลักสูตร "Fixture สำหรับงานเชื่อม"

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  • อธิบายหลักการทำงานของ Fixture สำหรับงานเชื่อมได้
  • อธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของ Fixture สำหรับงานเชื่อมได้
  • เข้าใจกระบวนการเชื่อมที่สัมพันธ์กับ Fixture สำหรับงานเชื่อม
  • อธิบายหลักการออกแบบ Fixture สำหรับงานเชื่อมได้
  • เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกแบบและการใช้งานของ Fixture สำหรับงานเชื่อม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Jig & Fixture พื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Jig & Fixture พื้นฐาน

เนื้อหาหลักสูตร

1) หลักการทำงานของ Fixture สำหรับงานเชื่อม
      1.1 การกำหนดตำแหน่งในการวางชิ้นงาน
      1.2 การกำหนดแรงในการจับยึดชิ้นงาน

2) ส่วนประกอบของ Fixture สำหรับงานเชื่อม
      2.1 การเลือกวัสดุเพื่อทำชิ้นส่วน Fixture สำหรับงานเชื่อม
      2.2 อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Fixture สำหรับงานเชื่อม

3) กระบวนการเชื่อม
      3.1 Manual Welding
           - MIG และ MAG
      3.2 Robot Welding
           - MIG และ Spot Welding

4) หลักการออกแบบ Fixture สำหรับงาน
      4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของชิ้นงาน
      4.2 การบังคับการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน
      4.3 การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างของ Fixture สำหรับงานเชื่อม

5) กรณีศึกษาปัญหาการออกแบบและการใช้งานของ Fixture สำหรับงานเชื่อม และแนวทางการแก้ไข

6) ความปลอดภัยในการทำงาน

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 15 คน

ค่าอบรม/ท่าน : 5,700 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันไทย-เยอรมัน

E-mail : [email protected]
โทร : 038-215033-39 หรือ 033-266040-44

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH