M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย เปิดอบรมวันที่ 29-30 เม.ย. 67

อัปเดตล่าสุด 23 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 791 Reads   

สถาบันยานยนต์จัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย  (Fundamentals of Electric vehicle Technology and safety) ในวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพ ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน **ค่าบริการ 4,280 บาท**

การศึกษาภาพรวมของระบบยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า HEV, PHEV, BEV ข้อได้เปรียบของยานยนต์ไฟฟ้าเทียบกับยานยนต์สันดาปภายใน ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้า ทั้งการกู้ภัยรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุบนถนน  สำหรับปฏิบัติงานกับยานยนต์ไฟฟ้า และความปลอดภัยในการทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคการผลิต
เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและการกู้ภัยรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุบนถนน

หัวข้อหลัก

1. ความรู้เบื้องต้น

1.1. ชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า

1.2. พลวัตยานยนต์เบื้องต้น

1.3. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

2. ระบบชาร์จและแบตเตอรี่

2.1. ระบบชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

2.2. ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

2.3. ระบบจัดการแบตเตอรี่

2.4. สายไฟและหัวต่อ

3. ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า

3.1. ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

3.2. ระบบปรับอากาศ

3.3. ระบบระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.4. ระบบไฟส่องทางและอำนวยความสะดวกในรถยนต์ไฟฟ้า

3.5. ECU

3.6. ระบบเบรกไฟฟ้า

4. ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยนต์ไฟฟ้า

4.1. ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้า

4.2. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า

4.3. ความปลอดภัยในการทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้า

4.4. การกู้ภัยรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุบนถนน


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และผู้สนใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่อบรม : 29-30 เมษายน 2567

สถานที่อบรม : สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพ

ระยะเวลาการอบรม : จำนวน 2 วัน **ค่าบริการ 4,280 บาท**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม

สถาบันยานยนต์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : [email protected],[email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH