Digital Transformation, DX, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล, wichet eureka automation, Eureka Automation, วิเชษฐ์ เมืองจันทร์ บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด System Integrator (SI)

Digital Transformation ปฏิวัติภาคการผลิตไทย ผ่านมุมมอง Eureka Automation

อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2566
  • Share :
  • 1,060 Reads   

นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ Group CEO บริษัท ยูเรก้า ออโตเมชั่น จำกัด (Eureka Automation) นำเสนอมุมมองในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) ของอุตสาหกรรมไทย พร้อมเผยความท้าทายหลักที่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากหน่วยงานรัฐในบทความนี้

ความเห็นต่อ Digital Transformation ในภาคอุตสาหกรรมไทย

นายวิเชษฐ์ เริ่มต้นด้วยการย้ำถึง Digital Transformation ที่เรากำลังประสบอยู่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนได้กลายเป็นอุปกรณ์คู่ใจที่ขาดไม่ได้ และแทบทุกด้านของชีวิตเราได้รับการสนับสนุนจากระบบดิจิทัล การแปลงเป็นดิจิทัลอย่างแพร่หลายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้ม แต่เป็นการปฏิวัติที่เร่งขึ้น

แง่มุมที่โดดเด่นของภูมิทัศน์ดิจิทัลคือความสามารถในการลดระยะทางด้วยเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว และนี่คือการเริ่มต้นยุคแห่งการเชื่อมต่อข้อมูล (Data Connectivity) และการบูรณาการระบบ (System Integration) ที่เชื่อมโยงมนุษย์ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ขยายไปถึงการจัดการข้อมูล การเร่งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางดิจิทัลยังทำให้เครื่องจักรมีความชาญฉลาดเหมือนมนุษย์ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพอย่างมากสำหรับการวินิจฉัยตนเอง การให้ข้อมูลเชิงลึก และอื่น ๆ การผสานความชาญฉลาดนี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการแข่งขันที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังยกระดับความต้องการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ความสามารถด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้จุดประกายให้เกิดคลื่นแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นการประกาศถึง “Technology disruptions” แนวทางปฏิบัติที่เก่าแก่กำลังยอมจำนนต่อวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ  ซึ่งเป็นการเดินทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอุตสาหกรรม ทำให้ต้องเร่งพิจารณา Re-Engineering ในองค์กร ดังที่นายวิเชษฐ์เน้นย้ำว่า “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือก มันเป็นจุดสำคัญของการเอาตัวรอด เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปไกลกว่าขอบเขตของการแข่งขันหรือทิ้งให้ตามหลัง”

อุปสรรคในการก้าวสู่ Digital Transformation และอะไรคือตัวช่วย

นายวิเชษฐ์ ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไทยในเวลานี้ที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล จากความท้าทายในการจัดหาแรงงานเป็นแรงจูงใจให้มองหาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งด้าน Digital และ Automation มาช่วยการผลิต และลดการพึ่งพาแรงงาน ซึ่งแนวทางเช่นนี้ได้ถูกชี้นำจากโรงงานของนักลงทุนต่างชาติที่ใช้หุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน รวมถึงระบบ Smart Factory

อย่างไรก็ตาม การก้าวสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีอุปสรรคอยู่มาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือแบ่งส่วนทำ เลือกเปลี่ยนในส่วนงานที่คุ้มค่าก่อน ด้วยมุมมองนี้ทำให้ “ความคุ้มค่า” คือกุญแจดอกสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่จะรวบรวมขึ้นมาเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาประเมินความคุ้มค่านั่นเอง และบ่อยครั้งที่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดปัญหาเมื่อนำส่วนต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน ที่เรียกว่า “การบูรณาการระบบ” (System Integration) ทำให้ท้ายที่สุดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ความคุ้มค่าที่ใช้เป็นตัวตัดสินเมื่อเริ่มต้นจึงอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสองสาขา คือ IT (Information Technology) และ OT (Operation Technology) ซึ่งวิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้ในสองสาขานี้มักจะไม่รวมอยู่ในคนเดียวกัน ทำให้ความสำเร็จของ Digital Trasformation ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากสองสาขา

นายวิเชษฐ์ไม่เพียงสะท้อนถึงความท้าทายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวทางแก้ไขอีกด้วย เขาเน้นย้ำถึงบทบาทของภาครัฐในการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในสองสาขาดังกล่าวให้มากพอที่จะเข้าไปเป็นบุคลากรคุณภาพในโรงงานต่าง ๆ ร่วมกับการสร้างรูปแบบที่เป็น “เกณฑ์มาตรฐาน” (Benchmark) ของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้อ้างอิงและช่วยตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ การเลือกใช้ SI (System Integrator) หรือผู้บูรณาการระบบก็เป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญเช่นกัน โดยแนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มากกว่าการพิจารณาใบเสนอราคา เช่น เข้าเยี่ยมชมบริษัท สอบถามวิธีทำงานทั้งหมด และเริ่มใช้บริการจากงานง่ายก่อน 

สำรวจ Eureka Automation กับการเดินทางด้านดิจิทัลเชิงรุก

นายวิเชษฐ์ได้นำพา Eureka Automation สู่การบูรณาการดิจิทัลเชิงรุกนับตั้งแต่ปี 2009 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการสร้างระบบ SMART Factory ที่ผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในอุตสาหกรรมของตน

การเดินทางของ Eureka Automation ได้นำเสนอหลักการของการบูรณาการระบบ (SI) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยมีบริการออกแบบและสร้างเครื่องจักรพิเศษ (Special Machines) สำหรับกระบวนกาผลิตแบบอัตโนมัติ และโซลูชันทางอุตสาหกรรมอื่นที่สามารถเปลี่ยนโฉมสู่ดิจิทัลเช่นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติอย่าง ASRS หรือใช้ Robotics Solution และ Intra-Logistics Automation ด้วย Mobile Robots ของ Geekplus ไปจนถึงการบูรณาการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และมิดเดิลแวร์ ควบคู่ไปกับระบบฮาร์ดแวร์ ที่จะมาเปิดศักราชของโรงงานและคลังสินค้าอัจฉริยะ

ในโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ นำภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงขอบเขตของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา เสียงเรียกร้องที่ชัดเจน และคำแนะนำที่เปิดเผย ได้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และขับเคลื่อนสู่ยุคแห่งนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้

 

#EurekaAutomation #SystemIntegrator #DX #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH