นโยบาย 30@30, Bundit Ruedesujiratkul, Quality Report, บัณฑิต รดีสุจริตกุล,ควอลิตี้ รีพอร์ท

นโยบาย 30@30 ของประเทศไทย: ปูทางสู่อนาคตคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า

อัปเดตล่าสุด 2 ส.ค. 2566
  • Share :
  • 1,609 Reads   

ก้าวสำคัญสู่การบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ ประเทศไทยได้ประกาศนโยบาย 30@30 อันทะเยอทะยาน ความคิดริเริ่มที่ก้าวล้ำนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ZEV อย่างน้อย 30% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องมือวัด นายบัณฑิตรดี สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด (Quality Report) เน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกของรถยนต์ไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โดยยืนยันว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนกว่าเครื่องยนต์สันดาปแบบดั้งเดิม ด้วยการปล่อยมลพิษน้อยที่สุด ZEV จึงมีบทบาทสำคัญในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ทำให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในความพยายามของประเทศไทยในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบาย 30@30 โอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์นี้ นโยบาย 30@30 นำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย นายบัณฑิตอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ จากเดิมที่ผลิต 30,000 ชิ้นส่วนต่อคัน จะเหลือเพียงแค่ 1,500 ชิ้นส่วนต่อคัน ส่งให้ผู้ผลิตบางส่วนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นแทน เช่น เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าความเร็วสูง และแม้แต่ชิ้นส่วนของยานอวกาศ ซึ่งมองในอีกมิติอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดประตูสู่ความหลากหลายในอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายนี้มีผลกว้างไกลเกินกว่าการยกระดับอุตสาหกรรม นายบัณฑิตมองเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ของประเทศในการผลิตรถยนต์สันดาป ICE อย่างไรก็ตาม การบรรลุวิสัยทัศน์นี้ต้องใช้ความพยายามร่วมกันทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการหล่อเลี้ยงบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโต

วอนรัฐจัดนโนบายที่มุ่งหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอีวีอย่างแท้จริง

ในการวิงวอนต่อรัฐบาลอย่างชัดเจน นายบัณฑิตเรียกร้องให้มีนโยบายสนับสนุนที่มุ่งหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่แรงจูงใจด้านภาษีสำหรับการนำเข้ารถยนต์ไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับสถาบันการศึกษา ความคิดริเริ่มเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส

นโยบาย 30@30 ของประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่น ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการขนส่งที่ยั่งยืน ในขณะที่ประเทศยอมรับการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า ประเทศก็ก้าวย่างอย่างมั่นใจไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะอาดขึ้น และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

อ่าน CREAFORM MetraSCAN 3D รุ่นล่าสุดที่บูธ Quality Report ในงาน Manufacturing Expo 2023

 

#qualityreport #ElectricVehicles #zeroemission #แบตเตอรี่อีวี #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH