สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs), สารทำความเย็น HCFCs, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯ ดีเดย์ 1 ม.ค. 67 ยกเลิกใช้สารเป่าโฟมทำลายโอโซน มุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายใต้ COP 26

อัปเดตล่าสุด 16 ก.ย. 2565
  • Share :
  • 1,086 Reads   

กรมโรงงานฯ ดีเดย์ 1 มกรา 67 สั่งยกเลิกใช้ "สารไดคลอโรฟลูออโรมีเทน HCFC-141b" ในสเปรย์โฟม และผลักดันให้เปลี่ยนมาใช้ "สารไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน HFOs" แทน หวังลดโลกร้อน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใต้ COP 26  

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมประกาศห้ามใช้สารไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (HCFC-141b) ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam) มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมเร่งผลักดันทุกภาคส่วนให้ใช้สารที่ไม่ทำลาย ชั้นบรรยากาศโอโซน โดยร่วมมือกับธนาคารโลก ธนาคารออมสิน และกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการที่จะเลิกใช้โฟมแบบฉีดพ่น

กรอ. ในฐานะหน่วยงานหลัก ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ได้ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยห้ามใช้สาร HCFC-141b ในกระบวนการผลิตโฟมทุกชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น ทำให้แม้จะสามารถลดการใช้สาร HCFC-141b จำนวน 132 โอดีพีตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 870,000 ตัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่ กรอ. ยังเดินหน้าเพื่อให้การใช้สาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่นเป็นศูนย์ จึงได้เตรียมออกประกาศห้ามใช้สาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2567 และผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น เปลี่ยนมาใช้สารไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน หรือสาร HFOs แทน ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนมีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำ และเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการโฟมแบบฉีดพ่นทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2566) เป็นจำนวนเงินกว่า 62 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบ สำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตจากเดิมที่ใช้สาร HCFC-141b ไปใช้สาร HFOs ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการโฟมแบบฉีดพ่นที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2 ราย และผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับการช่วยเหลืออีก 4 ราย สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารทดแทน

การดำเนินการดังกล่าวของ กรอ. จะสอดคล้องเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แสดงเจตนารมณ์ของ ประเทศไทย ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2573 และก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี พ.ศ. 2608 ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

ผู้ประกอบการโฟมแบบฉีดพ่นที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1716

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH