รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนธันวาคม, ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2023

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ ปี 2565 รวม 83,930 คัน BEV บวก 413%

อัปเดตล่าสุด 23 ก.พ. 2566
  • Share :
  • 4,218 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

ปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม) มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 83,930 คัน โดยเดือนธันวาคม มีปริมาณจดทะเบียน รวม 6,346 คัน ลดลง 16% จากเดือนก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 11% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด 

โดยรถในกลุ่ม xEV ถึงแม้จะยังมีปริมาณจดทะเบียนไม่มาก แต่ทั้ง HEV, PHEV และ BEV ต่างมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 84% 23% และ 782% ตามลำดับ

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 4,750 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 4,071 คัน และรถ PHEV 679 คัน เพิ่มขึ้น 84% (YoY) และ 23% (YoY) ตามลำดับ
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 1,596 คัน เพิ่มขึ้น 0.9% จากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 1,581 คัน และเพิ่มขึ้น 782% (YoY) ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 57,343 คัน เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 50,997 คัน คิดเป็นสัดส่วน 89% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด โดยมีอัตราเติบโตลดลง 2% 

ทั้งนี้ รวมตลอดทั้งปี 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ 950,359 คัน เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า จดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นในรถยนต์ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะรถกลุ่ม BEV มีปริมาณจดทะเบียน 10,675 คัน มีอัตราเติบโตมากที่สุด 413%

Motor Vehicle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนธันวาคม, ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2023
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 1,111 คัน ลดลง 16% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 0.6% ของปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

โดยรถ HEV มีจำนวนเพียง 27 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลง 29% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่รถ BEV ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีปริมาณไม่มากที่ 1,084 คัน แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต 265% และทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 27 คัน ลดลง 13% (YoY) และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 38 คัน 

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 1,084 คัน เพิ่มขึ้น 265% (YoY) แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 1,297 คัน

ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 159,588 คัน ลดลง 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยังมีปริมาณจดทะเบียนมากที่สุด 158,477 คัน คิดเป็นสัดส่วน 99.3% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตลดลง 1%  

ทั้งนี้ รวมตลอดทั้งปี 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ รวมทั้งสิ้น 1,979,093 คัน เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า โดยรถกลุ่ม BEV มีอัตราเติบโตมากที่สุด 150%

Motorcycle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนธันวาคม, ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2023
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH