‘ญี่ปุ่น’ ตั้งสมาคมวิจัย ‘ไบโอเอทานอล' เพิ่มตัวเลือกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ยุคหน้า

‘ญี่ปุ่น’ ตั้งสมาคมวิจัย ‘ไบโอเอทานอล' เพิ่มตัวเลือกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ยุคหน้า

อัปเดตล่าสุด 27 ก.ค. 2565
  • Share :
  • 447 Reads   

ไบโอเอทานอล (Bioethanol) พลังงานทางเลือกที่สะอาด ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรผ่านกระบวนการทางชีวภาพ กำลังถูกยกระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือของบริษัทด้านยานยนต์ 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2022 บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ENEOS, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota, และ Toyota Tsusho ได้แถลงข่าวการร่วมก่อตั้ง “สมาคมวิจัยนวัตกรรมชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงยานยนต์ยุคหน้า” (Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels) 

Advertisement

โดยเล็งเห็นว่า การเพิ่มตัวเลือกด้านพลังงานให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกัน จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สามารถก้าวไปสู่ยุคของความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ โดยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน และเชื้อเพลิงไบโอเอธานอลที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการสังเคราะห์แสง เหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ และได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) 

สำหรับสมาคมวิจัยนี้จะสนับสนุนการวิจัยทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ชีวมวล ตลอดจนการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลสำหรับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการไหลเวียนของไฮโดรเจน ออกซิเจน และ CO2 ที่เหมาะสมระหว่างการผลิตเพื่อให้เกิดสังคมที่ปราศจากคาร์บอน โดยจะมีการวิจัยเฉพาะด้าน ดังนี้

1. การวิจัยระบบการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพ

สมาคมวิจัยจะออกแบบ ติดตั้ง และผลิต ด้วยการระบุปัญหา แนวทางในการวิจัย และศึกษาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต เพื่อมุ่งสู่การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับเชื้อเพลิงไบโอเอทานอลรุ่นที่สอง ที่จะไม่แย่งผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอาหาร

2. การวิจัยออกซิเจนที่เป็นผลพลอยได้, การดักจับ CO2, และการนำมาใช้ประโยชน์

สมาคมวิจัยจะทำการศึกษาการนำออกซิเจนความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นผลพลอยได้ (Byproduct) จากการผลิตไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอธานอล มาใช้ประโยชน์

3. การวิจัยประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และการใช้เชื้อเพลิง

สมาคมวิจัยจะทำการศึกษาการประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างการใช้งานเชื้อเพลิงไบโอเอทานอลที่ได้จากข้อ 1. กับยานยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ สำรวจโซลูชัน ไปจนถึงการศึกษาสูตรแบบจำลองเพื่อให้สามารถคาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบและปริมาณเชื้อเพลิงที่ได้จากการผลิต

4. การวิจัยวิธีการปลูกพืชวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมวิจัยจะพัฒนาระบบซึ่งจะนำเสนอวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับส่วนประกอบพืชให้เหมาะสม เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอทานอลอย่างมั่นคง และส่งเสริมการพัฒนาความแม่นยำของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพภาพการสำรวจองค์ประกอบดิน และวิธีการอื่น ๆ

ในช่วงนี้ เราจะเห็นความเคลื่อนไหวใหญ่ในการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มพานาโซนิคได้ประกาศวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม “Panasonic GREEN IMPACT” ตั้งไทม์ไลน์ ทุกโรงงานปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกับสังคม 300 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1% ของการปล่อยมลพิษทั่วโลกในปี 2050 เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

#bioethenal #biofuels #renewables #พลังงานทางเลือก #อุตสาหกรรมยานยนต์ #Mreport #onlinecontent #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH