ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก อบรมออนไลน์ 2564 อุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ฟรี! อบรมออนไลน์ "การออกแบบผลิตแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ยุคอุตสาหกรรม 4.0" ต.ค.-ธ.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 17 ต.ค. 2564
  • Share :
  • 615 Reads   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนวทาง EEC Model สำหรับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วประเทศ

ในหัวข้อ การออกแบบผลิตแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (TDTC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2564 นี้ ***อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรละ 15 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างทักษะความรู้ใหม่ไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมในยค 4.0

หลักสูตรที่เปิดอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)

  • CNC Control and Machine Monitoring
  • CNC Production Automate Design
  • Mould Improvement & Maintenance for Smart production
  • Injection Moulding Machine & Smart Production
  • Die Improvement & Maintenance for Smart Production

เงื่อนไขในการสมัคร

1. ต้องเป็นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์

2. บริษัทสามารถรับรองการจ้างงานพนักงานที่ผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดหลักสูตรที่จำนวนผู้สมัคร ไม่ถึงเกณฑ์กำหนด

 

โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร

สนใจสมัคร สแกน QR Code ในภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร. ภาสพิรุฟห์ วัชรศรีสำเริง โทร. 092 289 1951 และ อ. บดินเดช จูมมณี โทร. 087 720 0023

 

#อบรมออนไลน์ #ฝึกอบรมออนไลน์ 2564 #Webinar #สัมมนาออนไลน์ #อุตสาหกรรมการผลิต #EEC Model #ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ #การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก #สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย #TDIA

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report