สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สัมมนาออนไลน์ TQA 2020

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วม องค์กรระดับ World-Class เผยแพร่ความรู้สู่ความเป็นเลิศใน Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

อัปเดตล่าสุด 18 ส.ค. 2564
  • Share :
  • 388 Reads   

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Excellence ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 สัมมนาออนไลน์แห่งปีที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำ ได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference : Journeys to the Pride of World-Class Excellence” ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้จัดงานนั้น นับเป็นงานสัมมนาแห่งปีที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Virtual Seminar

พร้อมกันนี้ นายปิยะบุตร ยังได้บอกเล่าถึงความตั้งใจและวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา ท่ามกลางข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ว่า “งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เส้นทางแห่งความสำเร็จ และวิธีปฏิบัติขององค์กรที่ได้รับรางวัล แม้ในปีนี้เราจะต้องพบกับวิกฤตมากมาย แต่การได้มาร่วมเรียนรู้กันในครั้งนี้ อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ทุกองค์กรในประเทศได้มองเห็นแนวทางในการก้าวผ่านวิกฤต และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เมื่อสถานการณ์ของโลกกลับมาดีขึ้น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ภายในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะประกอบด้วยการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการอันเป็นประโยชน์จากองค์กรหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข นำโดยองค์กรผู้คว้ารางวัล TQA, TQC Plus และ TQC ประจำปี 2563 ที่พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ภายใต้การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทขององค์กร

และในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (BNQA) รางวัล UK Excellence Awards และ Singapore Quality Award มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผ่านเนื้อหาที่ครอบคลุม สามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรทุกภาคส่วน อาทิ เทคนิคการนำองค์กร การสร้างสรรค์นวัตกรรม แนวทางพัฒนาบุคลากร และการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม:

#รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2564 #รางวัลคุณภาพแห่งชาติ #TQA 2020 #Thailand Quality Award 2020 Winner-Conference #FTPI #สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ #องค์กรระดับโลก #สัมมนา #สัมมนาออนไลน์ 2564 #LeanManagement #OnlineTraining #อบรมออนไลน์ #อุตสาหกรรมการผลิต

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report