การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply Chain Senior Manager, การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 5.0

เปิดอบรมโครงการ “การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” ระยะเวลา 1 เดือน ณ ประเทศจีน ***สมัครภายใน 30 ส.ค. 66

อัปเดตล่าสุด 27 ส.ค. 2566
  • Share :
  • 18,635 Reads   

ศูนย์ข้อมูลจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจและการลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการ “การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply Chain Senior Manager” ณ สาธารรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 เดือน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2566

รายละเอียดโครงการอบรม “การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply Chain Senior Manager” 

  • ศึกษาดูงานในสถานที่จริงโดยวิทยากรจากทั้งสถาบันการศึกษาและตัวแทนจากภาคธุรกิจชั้นนำในประเทศจีน
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ได้ที่: https://kku.world/zhjih

สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้ที่ : https://kku.world/y8bqh

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH