อีอีซีลงนาม MOU กรมธุรกิจพลังงาน กฟผ. พัฒนาต้นแบบสถานีบริการ อีวี ฉบับที่ 34/2567

อีอีซี-กรมธุรกิจพลังงาน-กฟผ. ร่วมพัฒนาต้นแบบสถานีบริการอีวี ในพื้นที่ EECd

อัปเดตล่าสุด 3 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 526 Reads   

อีอีซี ร่วม กรมธุรกิจพลังงาน และกฟผ. พัฒนาต้นแบบสถานีบริการอีวีเต็มรูปแบบในพื้นที่ EECd สร้างโอกาส ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

2 เมษายน 2567 ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ได้เข้าร่วมพิธีลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าพร้อมพื้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสําหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระหว่าง อีอีซีร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และนายเทพรัตน์ เทพพทิกษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมในการลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงาน กฟผ.

โดยการลงนาม MOU ความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่บางส่วน ของกรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หรือ EECd โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศ พร้อมเป็นพื้นที่บริการเต็มรูปแบบ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ภาครัฐ และประชาชนทัวไป รวมทั้งเปิดให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้เข้าใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเปลี่ยนผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี และขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธุรกิจสร้างโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อดึงดูด นักลงทุนสู่พื้นที่อีอีซี ต่อเนื่อง 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซีกล่าวว่า โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายในพื้นที่ EECd นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญส่งเสริมมาตรฐาน และยกระดับสถานีบริการยานยนต์อีวี ที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ โดยความร่วมมือจาก กรมธุรกิจพลังงาน และกฟผ. ที่ได้ยกระดับสถานีบริการช่วยส่งเสริมให้การใช้ยานยนต์อีวีแพร่หลาย และยังเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งโครงการในพื้นที่ EECd ได้มีเป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นหลัก โดย MOU ในครั้งนี้ จะสนับสนุนนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลาย สร้างการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยื่นในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH