จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนมิถุนายน โรงงานชลบุรี โรงงานสมุทรปราการ

จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 เดือนมิถุนายน 'ชลบุรี - สมุทรปราการ' ครองแชมป์

อัปเดตล่าสุด 11 ส.ค. 2566
  • Share :
  • 23,721 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 127 โรงงาน การจ้างงานเพิ่มขึ้น 4,085 คน ขณะที่เงินลงทุนรวม 18,259.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มีเงินลงทุน 8,126.44 ล้านบาท โดยจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานเปิดใหม่มากที่สุด 13 แห่งเท่ากัน และมีเงินลงทุนรวมกันกว่า 2,219.65 ล้านบาท

สำหรับจังหวัด 3 อันดับแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่  

1) จังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 13 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,535.29 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 444 คน มีเครื่องจักรรวม 8,576.53 แรงม้า ขณะที่สมุทรปราการ มีเงินทุนรวม 684.36 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 415 คน มีเครื่องจักรรวม 3,848.44 แรงม้า

2) จังหวัดพัทลุง มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 9 แห่ง มีเงินทุนรวม 30.20 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 18 คน มีเครื่องจักรรวม 2,570.28 แรงม้า

3) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 8 แห่ง มีเงินทุนรวม 182.04 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 315 คน มีเครื่องจักรรวม 2,570.28 แรงม้า

 โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัด พบว่า อันดับ 1 คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเงินทุนรวม 8,842.74 ล้านบาท ตามด้วย ชลบุรี 1,535.29 ล้านบาท อุตรดิตถ์ 1,402.70 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 1,183.41 ล้านบาท และ สระบุรี 1,097.92 ล้านบาท 

 

#จดทะเบียนโรงงาน #จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม #การจดทะเบียนโรงงาน #รง.4 กรมโรงงาน #โรงงาน #โรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566

 

อ่านต่อ: 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH