ยอดขายรถยนต์ 2564 เดือนตุลาคม (Thailand Automotive Sales in October 2021)

ยอดขายรถยนต์ 2564 เดือน ต.ค. บวก 13% ภาพรวม 10 เดือนยังขายได้เกือบ 6 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 18 พ.ย. 2564
  • Share :
  • 3,196 Reads   

ในเดือนตุลาคม 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 64,462 คัน เพิ่มขึ้น 13% จากเดือนก่อนหน้า ผลจากการเปิดประเทศและการผ่อนคลายล็อกดาวน์ และมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ทำให้ประชาชนกล้าใช้เงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนนี้ยังต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 

Advertisement

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยรายละเอียดของยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ 2564 เดือนตุลาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 64,462 คัน ลดลง 13% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 13.35% (MoM) จํากนโยบํายกํารเปิดประเทศและกํารผ่อนคลายล็อกดาวน์เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ของรัฐบาล การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายคนละครึ่ง ฯลฯ รวมถึงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ทำให้ประชาชนกล้าใช้เงินมากขึ้น

  • ภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 รถยนต์มียอดขาย 596,393 คัน ลดลง 2.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2564 เดือนตุลาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 114,285 คัน ลดลง 9.53% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 4.01% (MoM) 

  • ภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 รถจักรยานยนต์มียอดขาย 1,316,490 คัน เพิ่มขึ้น 3.48% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

นอกจากนี้ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รายงานสถานการณ์ตลาดรถยนต์และส่วนแบ่งตลาดในเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2564

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,462 คัน ลดลง 13% 
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 22,845 คัน ลดลง 11.1% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,411 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 23.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 7,183 คัน ลดลง 20.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
 
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 19,950 คัน ลดลง 11.2%
 
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 6,655 คัน ลดลง 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,651 คัน ลดลง 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
อันดับที่ 3 มาสด้า 1,780 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%
 
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 44,512 คัน ลดลง 13.8%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,194 คัน ลดลง 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,411 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,823 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%
 
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 35,352 คัน ลดลง 13.4%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,918 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 42.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,002 คัน ลดลง 12.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,823 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%
 
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,174 คัน 
โตโยต้า 2,079 คัน - อีซูซุ 889 คัน – มิตซูบิชิ 564 คัน – ฟอร์ด 492 คัน – นิสสัน 150 คัน
 
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 31,178 คัน ลดลง 15.1%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,113 คัน ลดลง 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 42.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 12,839 คัน ลดลง 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,331 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 7.5%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 596,393 คัน ลดลง 2.1%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 189,405 คัน เพิ่มขึ้น 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 146,940 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 24.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 68,512 คัน ลดลง 7.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%
 
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 196,090 คัน ลดลง 7.2%
 
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 60,061 คัน ลดลง 2.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 48,752 คัน ลดลง 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 24.9%
อันดับที่ 3 มาสด้า 16,637 คัน ลดลง 10.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%
 
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 400,303 คัน เพิ่มขึ้น 0.7%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 146,940 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 140,653 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 25,353 คัน เพิ่มขึ้น 15.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%
 
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 312,141 คัน ลดลง 1% 
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 133,316 คัน เพิ่มขึ้น 2.3% ส่วนแบ่งตลาด 42.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 119,880 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 25,353 คัน เพิ่มขึ้น 15.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%
 
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 40,334 คัน 
โตโยต้า 18,065 คัน - อีซูซุ 12,715 คัน - มิตซูบิชิ 5,096 คัน – ฟอร์ด 3,836 คัน – นิสสัน 622 คัน
 
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 271,804 คัน ลดลง 4.1%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 120,601 คัน ลดลง 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 44.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 101,815 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 21,517 คัน เพิ่มขึ้น 20.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

 

#ยอดขายรถยนต์ 2564 #ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2564 #ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ 2564 #ยอดขายรถยนต์ในประเทศ #ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศ #ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH