ส่งออกยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2564

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 2564 เดือน ส.ค. รวม 6.3 หมื่นลบ. ยังลดต่อเนื่อง

อัปเดตล่าสุด 23 ก.ย. 2564
  • Share :
  • 403 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ตัวเลขส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

เดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 63,194.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.24% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ส่งออกได้ 72,267.97 ล้านบาท

ภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 583,356.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.08% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2564

ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 59,571 คัน ต่ำสุด​ใน​รอบ​ 4 เดือน ​แม้ว่า​​จะ​มี​สัดส่วน​ถึง​ร้อยละ​ 59.74 ของ​ยอด​การ​ผลิต​เพราะ​ต้องชะลอ​การผลิ​ตรถยนต์​บาง​รุ่น​ที่​ขาด​ชิป​และ​ชิ้นส่วน​ ประกอบ​กับ​ตลาด​เอเชีย​มีการ​ระบาด​ของโค​วิด-​19​ รุนแรง​ขึ้น​ จึง​ทำให้​ส่งออก​รถยนต์​ไป​ที่​ตลาด​เอเชีย​และ​ตลาด​ออสเตรเลีย​และ​โอ​เชีย​เ​นี​ย​ลดลง​จาก​เดือน​เดียวกัน​ของ​ปีก่อน 

ทั้งนี้ ส่งออกเพิ่มขึ้น 3.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 35,737.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไร​ก็ตาม​ การ​ส่งออก​รถยนต์​ใน​เดือน​สิงหาคม​ 2564​ ลดลง​ 15.61% จาก​เดือน​ก่อนหน้า​

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,802.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.09% (YoY)
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,108.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.16% (YoY)
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,081.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.80% (YoY)

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ ในเดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 56,730.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.99% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 603,650 คัน เพิ่มขึ้น 31.94% มีมูลค่าการส่งออก 349,875.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.14% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,319.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.86%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 135,834.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.75%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 16,211.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.91%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 มีมูลค่ารวม 526,239.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม 2564 

ส่งออกรถจักรยานยนต์ 76,979 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 28.32% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 11.59% จากเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 6,055.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 173.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.59% (YoY)
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 236.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.88% (YoY)

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม2564 มีมูลค่า 6,464.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.42% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 651,162 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 43.07% โดยมีมูลค่า 54,111.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.88% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,628.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.99%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,377.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.73%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564  มีทั้งสิ้น 57,116.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.66% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

#ส่งออกรถยนต์ 2564  #ส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ 2564 #ส่งออกรถจักรยานยนต์ 2564 #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #ส่งออก ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2564 #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI #ตัวเลขส่งออกยานยนต์ #อุตสาหกรรมยานยนต์ #ข่าวอุตสาหกรรมยานยนต์ #ข่าวส่งออกยานยนต์ #ข่าวส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ #วงในอุตสาหกรรม #ข่าวอุตสาหกรรม #M Report #mreportth #Mreport

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report