จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 'ระยอง' ครองแชมป์

จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 'ระยอง' ครองแชมป์

อัปเดตล่าสุด 28 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 778 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 156 โรงงาน ขณะที่เงินลงทุนรวม 21,233.83 ล้านบาท โดยจังหวัดระยองได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดจำนวน 16 แห่ง และมีเงินลงทุนรวมกว่า 1,333.96 ล้านบาท

สำหรับจังหวัด 3 อันดับแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่  

1) จังหวัดระยอง มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 16 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,333.96 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 286 คน มีเครื่องจักรรวม 24,246.95  แรงม้า 

2) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 13 แห่ง มีเงินทุนรวม 811.37 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 457 คน มีเครื่องจักรรวม 10,862.02 แรงม้า

3) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 12 แห่ง มีเงินทุนรวม 346.28 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 281 คน มีเครื่องจักรรวม 3,689.88  แรงม้า

 โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะจังหวัดที่มีเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ พระนครศรีอยุธยา มีเงินทุนรวม 10,030.57 ล้านบาท ตามด้วยสระแก้ว 4,145.09 ล้านบาท และระยอง 1,333.96 ล้านบาท

#จดทะเบียนโรงงาน #จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม #การจดทะเบียนโรงงาน #รง.4 กรมโรงงาน #โรงงาน #โรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2567

อ่านต่อ: 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH