อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

อัปเดตล่าสุด 12 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 1,325 Reads   

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ที่เผยแพร่โดย กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดว่า การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกลดลงจากเอลนีโญในแถบโอเชียเนียอาจกระทบภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งแนวโน้มของหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อธนาคาร ทิศทางของดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

การผลิตรถจักรยานยนต์

ปี 2566 คาดว่า ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย มีจำนวน 2,200,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการผลิตจำนวน 2,015,940 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.13

การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

ปี 2566 คาดว่า ปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย มีจำนวน 1,750,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการจำหน่ายจำนวน 1,792,016 คัน ลดลงร้อยละ 2.34

การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD)

ปี 2566 คาดว่า ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ของประเทศไทย มีจำนวน 800,000 คัน (เป็นการส่งออก CBU จำนวน 450,000 คัน และ CKD จำนวน 350,000 ชุด) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการส่งออก จำนวน 1,034,840 คัน (เป็นการส่งออก CBU จำนวน 424,002 คัน และ CKD จำนวน 610,838 ชุด) ลดลง ร้อยละ 22.69
 


การส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์

ปี 2566 มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 790 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 930.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.07 ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา และบราซิล 

การนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน

ปี 2566 คาดว่า มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 960 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 1,146.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.29 ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน
 


 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ปี 2567

สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่าการผลิตคงที่ คิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 10-15

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH