ส่งออกและนำชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ม.ค.67 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14%

ยอดส่งออกและนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ไทยตามประเภท เดือนมกราคม 2567

อัปเดตล่าสุด 19 มี.ค. 2567
 • Share :
 • 10,139 Reads   

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบันยานยนต์ เผยตัวเลขส่งออกและนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในเดือนมกราคม 2567 ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 89.8% ของมูลค่ารวม ได้แก่ ยางล้อ ชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์ สำหรับชิ้นส่วน 2 กลุ่มหลักที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุด ได้แก่ ชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 43.5% ของมูลค่านำเข้ารวม และเครื่องยนต์ คิดเป็น 32.2% ของมูลค่า

สำหรับภาพรวมการส่งออกและนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในเดือนมกราคม 2567

 • มูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 1,662 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ลดลง 5% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) 
 • มูลค่านําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 1,035 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 3% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) 

ตัวเลขส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ตามประเภทในเดือนมกราคม 2567 

 • ยางล้อ มูลค่าส่งออก 612 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และเพิ่มขึ้น 3% จากเดือนก่อนหน้า (MoM)
 • ชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์ มูลค่าส่งออก 488 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4% (YoY) แต่ลดลง 2% (MoM)
 • เครื่องยนต์ มูลค่าส่งออก 393 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% (YoY) แต่ลดลงมากถึง 21% จากเดือนก่อนหน้า (MoM)
 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่าส่งออก 73 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28% (YoY) และเพิ่มขึ้น 33% (MoM)
 • แบตเตอรี่ มูลค่าส่งออก 44 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% (YoY) แต่ลดลง 2% (MoM)
 • ชุดสายไฟรถยนต์ มูลค่าส่งออก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% (YoY) และเพิ่มขึ้น 3% (MoM)

ตัวเลขนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามประเภทในเดือนมกราคม 2567 

 • ชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์ มูลค่านำเข้า 450 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับลดลง 13% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 10% (MoM)
 • เครื่องยนต์ มูลค่านำเข้า 333 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับลดลง 15% (YoY) แต่ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า 11% (MoM)
 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่านำเข้า 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 30% (YoY) แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 12% (MoM)
 • ยางล้อ มูลค่าส่งออก 44 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29% (YoY) แต่ลดลง 7% (MoM)
 • ชิ้นส่วนอื่น ๆ มูลค่านำเข้า 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9% (YoY) แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 11% (MoM) 

 

#ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์2567 #ส่งออกยางล้อ2567 #ส่งออกแบตเตอรี่2567 #ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์2567 #ThailandAutomotiveIndustryReport #สถาบันยานยนต์

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH