บริษัทญี่ปุ่น ลงทุน ฟิลิปปินส์

เพราะเหตุใด "ธุรกิจญี่ปุ่น" สนใจ "ลงทุนฟิลิปปินส์"

อัปเดตล่าสุด 28 ก.ย. 2564
  • Share :
  • 336 Reads   

บริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งมีเพียง 600 บริษัท กระทั่งล่าสุดในปี 2020 มีบริษัทญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์รวม 1,418 บริษัท

Advertisement

เจโทร (JETRO) รายงานว่า ฟิลิปปินส์มีความสำคัญต่อธุรกิจญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายลดภาษีนิติบุคคลในฟิลิปปินส์ หรือ Corporate recovery and tax incentives for enterprises create ACT (CREAT) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นเกิดความตื่นตัวและให้ความสนใจการลงทุนในฟิลิปปินส์มากขึ้น

เดิมทีญี่ปุ่นสนใจฟิลิปปินส์ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกเพื่อเลี่ยงอิทธิพลของสงครามการค้า มีการยื่นขอลงทุนปีละมากกว่า 1,000 รายการตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้ แต่จากกฎหมายลดภาษีนิติบุคคลและการระบาดของโควิดทำให้ความสนใจลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้จะไม่เทียบเท่าปี 2011 ซึ่งเป็นช่วงพีคก็ตาม

นาย Tomohiro Ando ที่ปรึกษาเจโทร แสดงความเห็นว่า การลดภาษีนิติบุคคลในครั้งนี้ส่งผลให้ฟิลิปปินส์มีอัตราภาษีใกล้เคียงประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนมากขึ้น โดยมีจุดที่ได้เปรียบกว่า ดังนี้

1. หากเทียบกับไทยแล้ว ฟิลิปปินส์มีค่าแรงถูกกว่า และปัญหาสังคมผู้สูงอายุรุนแรงน้อยกว่าไทย
2. หากเทียบกับเวียดนามแล้ว พบว่ามีปัญหาระหว่างนายจ้างและแรงงานน้อยกว่า 

ที่แล้วมา สำหรับในกลุ่ม China Plus One บริษัทญี่ปุ่นเลือกลงทุนในไทยและเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีหลังที่ค่าแรงในจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันจีนมีค่าแรงพุ่งสูงเกือบสองเท่าของค่าแรงในเวียดนามและฟิลิปปินส์

อีกปัจจัยหนึ่งคือตลาดแรงงาน ซึ่งรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ในปี 2020 ฟิลิปปินส์มีประชากรวัยแรงงาน 70.6 ล้านคน คิดเป็น 64.4% ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2060

โดย JETRO ได้อ้างอิงความเห็นของธุรกิจญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ว่าอีกข้อดีหนึ่งคือการสื่อสาร เนื่องจากประชากรวัยแรงงานที่พูดภาษาอังกฤษได้มีจำนวนมาก ทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ยังด้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการจัดหาโลหะและเรซิ่น ซึ่งบริษัทจำนวนมากไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศและต้องใช้การนำเข้าแทน

นอกจากนี้ ยังมีอีกปัญหาคือพฤติกรรมของแรงงาน หลายบริษัทรายงานตรงกันว่าเป็นเรื่องยากในการจ้างแรงงานฟิลิปปินส์ในระยะยาว โดยพบว่าพนักงานจำนวนมากเมื่อสะสมประสบการณ์ได้ในระยะหนึ่งก็จะย้ายไปทำงานที่อื่นแทน

บริษัทญี่ปุ่น ลงทุน ฟิลิปปินส์

สรุปบทความ

ฟิลิปปินส์มีค่าแรงถูก ประชากรวัยทำงานเยอะ แรงงานพูดอังกฤษได้ คือ ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดภาคการผลิตญี่ปุ่นให้เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์

 

#ลงทุน ฟิลิปปินส์ #ฟิลิปปินส์ #ลงทุน #ASEAN #บริษัทญี่ปุ่น #แรงงาน #ตลาดแรงงาน #แนวโน้มการลงทุน #ธุรกิจญี่ปุ่น #อุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่น #อุตสาหกรรมการผลิต #M Report #mreportth #วงในอุตสาหกรรม #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report