รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564 เดือน ต.ค. หดตัว 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัปเดตล่าสุด 16 ธ.ค. 2564
  • Share :
  • 955 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

เดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ของรถ xEV จำนวนทั้งสิ้น 2,943 คัน ลดลง 13% (YoY) และลดลงจากตัวเลข 3,684 คันในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ xEV ทั้งหมดยังคงเพิ่มขึ้น 13%

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 2,724 คัน ลดลง 17% (YoY) ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 2,457 คัน และรถ PHEV 486 คัน
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 219 คัน เพิ่มขึ้น 138% (YoY) แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 256 คัน ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก จัดทำโดย 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ประเภท xEV จำนวนทั้งสิ้น 319 คัน ลดลง 12% (YoY) และลดลงจากตัวเลข 399 คัน ในเดือนก่อนหน้า โดยแม้ว่าการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประเภท HEV จะลดลงถึง 85% แต่รถจักรยานยนต์ประเภท BEV กลับมีปริมาณการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 117% จากความนิยมในกลุ่ม BEV ที่สูงขึ้นมาก ส่งผลให้ปริมาณการจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์กลุ่ม xEV ยังทรงตัวอยู่

และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 พบว่ารถจักรยานยนต์ประเภท BEV มีปริมาณการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 284% ในขณะที่รถจักรยานยนต์ประเภท HEV มีปริมาณการจดทะเบียนลดลง 90% ซึ่งเป็นผลจากความนิยมของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ที่มีสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณการจดทะเบียนโดยรวมทั้งสองประเภทยังคงลดลง 28% จากเดือนเดียวกันของปี 2562

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 35 คัน ลดลง 85% (YoY) และลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 67  คัน  

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 284 คัน เพิ่มขึ้น 117% (YoY) และลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 332 คัน 

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2564
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก ​จัดทำโดย 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report